Projecten

De Living Bread Foundation ondersteunt verschillende projecten.

Sloppenwijken

Zondagsscholen

Een evangelisatiekerkje

Een sponsorproject

Noodhulp

 

 

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati