India door de ogen van…..

Januari 2018: Bart en Jorieke

Februari 2018: Andrea en Miranda

Maart 2018: Kees en Jacqueline

Juli 2018: Carla

 

Prempaul en Alice Pulipati

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~