India door de ogen van…..

Verschillende mensen zijn in de achterliggende jaren afgereisd naar India om familie Pulipati te bezoeken. Enkele bezoekers geven u graag een indruk van hun ervaringen. Klik op de namen voor hun verhaal.

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati