Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. De inhoud van de website wordt met enige regelmaat intern geëvalueerd. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. Living Bread Foundation geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Bij twijfel verzoeken wij u daarom contact op te nemen met Living Bread Foundation.

Algemene gegevens
Van bezoekers aan de website van Living Bread Foundation worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s van de website of onze diensten. Het doel is om de inrichting van onze site te optimaliseren. Zo kijken wij bijvoorbeeld naar bezoekersaantallen, zoekagenten etc. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens, waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is.

Gebruik website/schade
Living Bread Foundation is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruik van informatie op deze site.

Persoonlijke gegevens
Als je een persoonlijk profiel aanmaakt, heeft Living Bread Foundation enkele gegevens nodig, zoals je naam en e-mailadres. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om jou als accounthouder op de hoogte te houden van informatie die nuttig kan zijn voor het gebruik van de site. We doen dit alleen als jij aangeeft dat je dat op prijs stelt.

Cookies
Living Bread Foundation maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die een browser op de harde schijf plaatst, zodat een website aan de hand van dat cookie kan herkennen wanneer een bepaalde bezoeker langskomt. Cookies geven de mogelijkheid om te profiteren van de voordelen van persoonlijke instellingen zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en voorkeursinstellingen. Living Bread Foundation behoudt zich het recht om dit Privacybeleid aan te passen, indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Vragen
Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, kun je een e-mail sturen naar livingbreadfoundation16@gmail.com onder vermelding van ‘Privacybeleid’.

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati