Filmpjes

Moeilijkheden in de sloppenwijk (2023)

 

Projectactie Calvijn College (2023)

 

Een impressie van de actiedag 2023

 

Een bijeenkomst op de vuilnisbelt (2022)

 

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati