Activiteiten agenda

Agenda

  • 14 september: Wemeldingse dag
  • 21 september: Rommelmarkt in Schore
  • 31 oktober: Hervormingszangavond in Kloetinge. Collecte is bestemd voor de Living Bread Foundation

Voor alle data geldt: zo de Heere wil en wij leven zullen.

 

Laatst gehouden actie

31 augustus waren we op de Kapelse dag. Het was een mooie dag met een opbrengst van € 132,15

24 juli hebben we op de rommelmarkt in Ouddorp gestaan. We hebben met veel mensen kunnen spreken over het werk van de Living Bread Foundation. Fijn ook om te merken dat sommigen onze stichting al kennen. Daarnaast natuurlijk ook nog onze producten verkocht.

6 juli was de fietsrommelroute in oa Wolphaartsdijk waar er heerlijke oliebollen, Indiase chips en tweedehands spullen werden verkocht. Het was een gezellige dag.

29 juni was de verkoping van familie Van der Jagt. Het was warm weer en velen wisten de weg te vinden. Aan het einde van de dag werd bekend dat er van de totale opbrengst € 2500,- bestemd is voor de Living Bread Foundation.

Op 10 juni (2de pinksterdag) hebben we opnieuw een fietspuzzeltocht georganiseerd. De weersverwachting was niet heel gunstig, maar gelukkig viel het tijdens de fietstocht mee en hadden we goed weer. Ongeveer 50 mensen hebben meegefietst. Onderweg is er natuurlijk hard gepuzzeld. De 1ste prijs van de puzzel 28/32 km is gewonnen door familie Kodde. De 1ste prijs van de puzzel 22 km  door familie Ras. Bij de kinderspelletjes is Jeanne Ras de winnaar. Gefeliciteerd! Ook de winnaars van de andere prijzen willen we feliciteren.

In mei is de voorjaarsactie ‘worstenverkoop’ weer gehouden. Deze actie heeft het mooie bedrag opgebracht van € 900,- We hopen u terug te zien bij de worstenverkoop in het najaar.

Tijdens de verlofperiode van familie Pulipati zijn er verschillende acties georganiseerd. Op veel plekken zijn er presentaties gehouden en waren er zangavonden. Iedereen die ons, op welke wijze dan ook, heeft gesteund, willen we hartelijk bedanken.

 

Actie organiseren

Hebt u een idee om een actie te organiseren en hebt u daarbij hulp nodig? Dan willen wij u als werkgroep graag ondersteunen bij de uitvoering. Neem contact met ons op via de mail, zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden.

Een presentatie bij u, op de school, in de kerk of op uw vereniging is het hele jaar mogelijk.

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

familie Pulipati