Activiteiten agenda

Agenda

(voor alle data geldt zo de Heere wil en wij leven zullen)

In december is onze jaarlijkse worstenactie er weer. Zodra de datums en afhaalpunten bekend zijn zullen we de informatie hierover updaten.

Ook onze oudejaarsactie staat weer op de planning. Meer informatie over het bestellen en ophalen van de oliebollen volgt.

 

Laatst gehouden acties

21 mei was onze actiedag. Klik hier voor een terugblik. De opbrengst was ruim € 6000,-.

Zaterdagavond 28 mei was er een koorzangavond in de kerk van de Gereformeerde Gemeente in Yerseke. De jeugkoren ‘David’ uit Borssele en Yerseke werkten mee aan deze prachtige avond. De collecte was bestemd voor LBF en bracht € 1770,77 op.

Op 6 juni was onze jaarlijkse puzzeltocht. Deze keer per auto. Het was een regenachtige, maar mooie dag vol ontmoeting en gezelligheid. Totaal werd er € 2137,90 opgehaald voor LBF. Familie de Nood uit Kruiningen won de 1e prijs (een waardebon van € 100,- te besteden bij uw Woninginrichting) en familie Nelis uit Yerseke won de 2e prijs (een taart van bakkerij Vroonland). Allebei van harte gefeliciteerd.

18 juni was er weer de vaderdagactie met de ontbijtpakketten. De opbrengst was € 249,23.

Naar aanleiding van een presentatie is er door de speciale scholen in Kapelle een actie gehouden. Toen het bedrag werd overhandigd stond de teller op € 935,70. Maar dit bleek nog niet alles te zijn. Met alle nagekomen bedragen kwam het totaal uit op € 1346,70! Ook groep 7/8 uit Oostdijk ging aan de slag en hield een stroopwafelactie. Zij haalden het bedrag van € 408,96 op. Bedankt jongens en meiden van beide scholen voor jullie inzet.

Ook werden er verschillende collectes gehouden bij presentaties in een verzorgingshuis of bij verenigingen. Dit bracht in totaal € 1332,50 op.

Op 17 september hebben 7 mannen een sponsortocht van 100 km door Zeeland gefietst. Ondanks de flinke wind was het een mooie tocht.

Iedereen die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan deze acties willen we hartelijk bedanken.

Vast verkooppunt

Er zijn vaste verkooppunten. Hier kunt u onder andere snoeprollen, puntzakken snoep, (ingevroren) rook- en grillworsten en seizoensgebonden producten kopen. Het assortiment kan wisselen.

U kunt deze punten vinden:

  • Boomweidelaan 46 in Schore. Maak een afspraak door te bellen of te appen naar 06-13512244
  • Waghtoplein 6 in Yerseke. Maak een afspraak door te bellen of te appen naar 06-30368294
  • Zandweg 1a in Kruiningen (geen snoep). Maak een afspraak door te bellen of te appen naar 06-18766861.
  • Diemerbroek 32A in Papekop (alleen snoep). Maak een afspraak door te bellen of te appen naar 06-49407690

Daarnaast is er snoepverkoop bij het inzamelpunt voor het oud papier en bij de muntroluitgifte van de Gereformeerde Gemeente in Yerseke. Datums, tijden en locaties vindt u in het Kerkelijk Nieuws van deze gemeente.

Bestellen kan ook via: snoepverkooplbf@gmail.com (In overleg is bezorging mogelijk)

Actie organiseren

Hebt u een idee om een actie te organiseren en hebt u daarbij hulp nodig? Dan willen wij u als werkgroep graag ondersteunen bij de uitvoering. Neem contact met ons op via de mail, zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden.

Een presentatie bij u, op school, in de kerk of op uw vereniging is het hele jaar mogelijk.

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati