Toekomstplannen

Wij zien het als onze roeping om naast evangelisatie in India ook de leefomstandigheden van de mensen in de sloppenwijken te verbeteren.

De eerste stap daarin was het sponsorproject. Daardoor kunnen kinderen uit arme gezinnen naar school. Hierdoor hebben ze een grotere kans om later zelf in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Deze verandering is merkbaar op de lange termijn.

Maar we willen ook verbeteringen realiseren die op korte termijn verandering geven. We zijn momenteel bezig met het opstellen van een projectplan om de mensen uit de sloppenwijken te helpen aan voldoende inkomsten. Hiervoor worden verschillende situaties onderzocht en bekeken op haalbaarheid. Deze doelgroep vraagt om een specifieke aanpak, waarbij goed gekeken moet worden naar hun behoeften en wensen. Het uiteindelijke doel van dit projecten is het verbeteren van de leefsituatie van de mensen uit de sloppenwijken. Als zij voldoende inkomsten hebben kunnen zij naast voldoende levensmiddelen ook beter huisvesting betalen.

Op dit moment is het project nog in de initiatie fase.

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati