Toekomstplannen

Wij zien het als onze roeping om naast evangelisatie in India ook de leefomstandigheden van de mensen in de sloppenwijken te verbeteren.

De eerste stap daarin was het sponsorproject. Daardoor kunnen kinderen uit arme gezinnen naar school. Hierdoor hebben ze een grotere kans om later zelf in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Deze verandering is op de lange termijn.

Maar we willen ook verbeteringen realiseren die op korte termijn verandering geven. We zijn momenteel bezig met het opstellen van een projectplan voor een inkomsten en huisvestingsproject. Het doel van deze projecten is het verbeteren van de leefsituatie van de mensen uit de sloppenwijken.

Voor deze projecten is er totaal  € 450.000 begroot.

Wilt u doneren? Klik dan op de doneerknop en klik bij project op ‘inkomsten en huisvestingsproject’

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati