Living Bread Foundation

De Living Bread Foundation is opgericht in oktober 2016 in India.

Het belangrijkste doel van de stichting is het evangelie te brengen onder de Indiase bevolking. Daarnaast biedt zij ook praktische hulp, zoals het geven van voedsel en kleding. De naam van de Living Bread Foundation is gebaseerd op Johannes 6 vers 51.

Voor de stichting zijn Prempaul en Alice Pulipati-Jacobse werkzaam in India. Prempaul is geboren in India en Alice in Nederland. Samen met hun twee dochtertjes wonen ze in het dorpje Bapatla. Dit dorpje ligt in het Guntur district in de deelstaat Andhra Pradesh. Zij evangeliseren in sloppenwijken, organiseren zondagsscholen en verlenen praktische hulp aan arme gezinnen. Prempaul gaat als evangelist naar de verschillende plaatsen waar zij werken. Alice heeft vooral een ondersteunende rol in het onderhouden van de contacten met Nederland en het bijwerken van de administratie.

Het onfeilbare Woord van God is de grondslag van de Living Bread Foundation. Ook onderschrijven wij de Drie Formulieren van Enigheid.

Familie Pulipati

Samenwerking

De Living Bread Foundation werkt samen met stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC).

Stichting HVC heeft een adviserende functie en zorgt voor de financiële administratie.

Doordat de stichting HVC een ANBI status heeft, zijn de giften fiscaal aftrekbaar van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

RSIN-nummer: 8169.73.738

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati