Living Bread Foundation

De Living Bread Foundation is opgericht in oktober 2016 in India. Het belangrijkste doel van de stichting is om het evangelie te brengen onder de Indiase bevolking. Daarnaast biedt zij ook praktische hulp aan arme gezinnen, zoals het geven van voedsel en kleding.

De naam van de Living Bread Foundation is gebaseerd op Johannes 6:51.

Voor de stichting zijn Prempaul en Alice Pulipati-Jacobse werkzaam in India. Prempaul is geboren en getogen in India, Alice in Nederland. Samen met hun drie kinderen wonen ze in het dorp Bapatla. Dit dorp ligt in het Guntur district in de deelstaat Andhra Pradesh.  Zij evangeliseren in sloppenwijken, organiseren zondagsscholen en verlenen praktische hulp aan arme gezinnen. Prempaul gaat als evangelist naar de verschillende plaatsen waar zij mogen werken. Alice heeft vooral een rol in het onderhouden van de contacten met Nederland en het bijwerken van de administratie. Ook Aseervadam, de vader van Prempaul, is betrokken bij het werk van de Living Bread Foundation. Samen met Prempaul regelt hij alle lopende zaken, zoals bijvoorbeeld de inkopen voor de projecten en gaat hij voor de veiligheid mee naar alle plaatsen die bezocht worden.

Het onfeilbare Woord van God is de grondslag van de Living Bread Foundation. Ook onderschrijven wij de Drie Formulieren van Enigheid.

De Living Bread Foundation is een kleine organisatie. De werkgroep die de stichting vanuit Nederland ondersteunt, zet zich vrijwillig in. Alle advertenties en flyers zijn tot nu toe nog altijd bekostigd door sponsoren. Donaties aan de stichting komen daarom volledig ten goede aan het werk in India.

Samenwerking

De Living Bread Foundation werkt samen met stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC).

Stichting HVC heeft een adviserende en administratieve functie. Doordat stichting HVC de financiële administratie verzorgt, kan er gebruik gemaakt worden van de ANBI status. Hierdoor zijn giften fiscaal aftrekbaar van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

RSIN-nummer: 8169.73.738

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati