Living Bread Foundation

De Living Bread Foundation is opgericht in oktober 2016 in India. Het belangrijkste doel van de stichting is om het evangelie te brengen onder de Indiase bevolking. Daarnaast biedt zij ook praktische hulp aan arme gezinnen, zoals het geven van voedsel en kleding.

De naam van de Living Bread Foundation is gebaseerd op Johannes 6:51.

Voor de stichting zijn Prempaul en Alice Pulipati-Jacobse werkzaam in India. Samen met hun drie kinderen wonen ze in het dorp Bapatla. Dit dorp ligt in de deelstaat Andhra Pradesh.  In deze omgeving evangeliseren zij in sloppenwijken, organiseren zondagsscholen en verlenen praktische hulp aan arme gezinnen.

Het onfeilbare Woord van God is de grondslag van de Living Bread Foundation. Ook onderschrijven wij de Drie Formulieren van Enigheid.

De Living Bread Foundation is een kleine organisatie. De werkgroep die de stichting vanuit Nederland ondersteunt, zet zich vrijwillig in.

 

Samenwerking

De Living Bread Foundation werkt samen met stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC).

Stichting HVC heeft een adviserende en administratieve functie. Doordat stichting HVC de financiële administratie verzorgt, kan er gebruik gemaakt worden van de ANBI status. Hierdoor zijn giften fiscaal aftrekbaar van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

RSIN-nummer: 8169.73.738

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati