Werkgroep – Nederland

Werkgroep Living Bread

De werkgroep Living Bread zet zich belangeloos in om het werk van de Living Bread Foundation in India te ondersteunen. Zij helpen Prempaul en Alice beslissingen te nemen binnen de organisatie van de stichting en werven financiële middelen om het werk te kunnen bekostigen. Ook onderhouden zij het contact met de achterban.

Hieronder stellen de werkgroepleden zich graag aan u voor:

Ik ben Andrea Huisman en werkzaam als verzorgende in de ouderenzorg. Het zendingswerk heeft altijd een speciaal plekje in mijn hart gehad. Daarom twijfelde ik ook niet, toen mij bij de start van de stichting werd gevraagd om deel uit te maken van de werkgroep.

Binnen de werkgroep verzorg ik het voorzitterschap en de financiën. Daarnaast help ik mee bij de voorkomende werkzaamheden. Ik ben dankbaar dat ik op deze wijze mag meewerken aan het evangelisatiewerk wat in India gedaan mag worden.                                                  In 2018 heb ik de projecten in India mogen bezoeken.                                                Het was een bijzondere en leerzame tijd.                                                                      Indrukwekkend om te zien hoe er op de vuilnisbelten                                                werd gezongen, gebeden en Gods Woord open                                                          mocht gaan.

 

Ik ben Kees Potter en getrouwd met Jacqueline. In het dagelijks leven werk ik als administratief medewerker bij internationaal transportbedrijf Jac. op’t Hof. Na ons bezoek in 2018 aan India ben ik me zeer verbonden gaan voelen met het werk wat gedaan mag worden door de Familie Pulipati onder de armste bevolking. Sinds die tijd ben ik actief als werkgroeplid. Binnen de werkgroep richt ik me vooral op de sponsorwerving. We proberen zoveel mogelijk sponsors te vinden die het werk in India financieel willen steunen. Ook ben ik één van de                                                                          vrijwilligerscoördinatoren en zorg ik ervoor dat                                                          onze LBF-shop altijd voldoende voorraad heeft.

 

Ik ben Miranda van Vulpen, getrouwd met Kees en ik werk als Verpleegkundige. Sinds 2016 ben ik werkgroeplid. In 2018 ben ik samen met Andrea naar India geweest waar ik onder de indruk ben gekomen van de nood onder de bevolking. Sinds die tijd verricht ik het werk met nog meer passie. Binnen de werkgroep richt ik mij op de vrijwilligerscoördinatie.

 

 

We zijn nog hard op zoek naar nieuwe werkgroepleden om de Living Bread Foundation te ondersteunen. Kijk voor meer informatie in onze  vacature.

We zijn ook op zoek naar mensen die de werkgroep willen ondersteunen als vrijwilliger. Dit kan zijn bij de snoepverkoop, het helpen op markten, een actie organiseren… noem maar op. We houden rekening met je voorkeuren. Bent u, ben jij bereid om zich in te zetten voor het werk in India? Neem dan contact op via livingbreadfoundation16@gmail.com

We zien ernaar uit om met u en jou samen te werken!

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati