Sponsor / donaties

Om het werk in India mogelijk te maken is Living Bread Foundation afhankelijk van giften. Wilt u het werk ondersteunen? Dan kunt hieronder online doneren.

Bekijk hieronder onze folder met specifieke projecten.

Wilt u een project steunen of een gift overmaken klik dan hier:

U kunt uw gift ook overmaken naar:

ABN AMRO: IBAN: NL51 ABNA 0561 4551 39

ING:              IBAN: NL18 INGB 0003 1340 57

t.n.v.: Stichting Hulp Vervolgde Christenen

o.v.v. projectnummer en -naam: 8028 Living Bread

 

De gegevens die bij het overmaken van een gift worden verzameld vallen onder het privacybeleid van stichting HVC

Prempaul en Alice Pulipati

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~