Sponsor / donaties

Om het werk in India mogelijk te maken is Living Bread Foundation afhankelijk van giften.

Wilt u een project steunen of een gift overmaken? Klik dan hier:

U kunt er ook voor kiezen om het online machtigingsformulier in te vullen. Tevens kan een specifiek project vermeld worden bij de gift. Informatie over de verschillende projecten vind u hier.

U kunt uw gift ook overmaken naar:

ABN AMRO: IBAN: NL51 ABNA 0561 4551 39

ING:              IBAN: NL18 INGB 0003 1340 57

t.n.v.: Stichting Hulp Vervolgde Christenen

o.v.v. projectnummer en -naam: 8028 Living Bread

 

De gegevens die bij het overmaken van een gift worden verzameld vallen onder het privacybeleid van stichting HVC

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati