Sponsorproject

Als Living Bread Foundation geloven wij dat onderwijs de sleutel is naar een betere toekomst. Daarom zijn we gestart met een sponsorproject. Dit biedt kinderen uit arme gezinnen de mogelijkheid om onderwijs te volgen. Daarmee heeft het kind op latere leeftijd meer kans om in zijn eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

We hebben een aantal punten die worden meegenomen in de beslissing of een kind in aanmerking komt voor ons sponsorprogramma:

  • we verwachten van het gezin dat zij trouw de samenkomsten in de sloppenwijken of de kerkdiensten bezoeken.
  • De gezinssituatie wordt meegenomen in de beslissing. Uit hoeveel personen bestaat het gezin, hoe is de woonsituatie.
  • Het inkomen. Is dit voldoende voor het levensonderhoud en kan het kind naar school.

 

Wordt sponsor en help een kind naar school!

 

U kunt een kind sponsoren voor € 30,- per maand. Het kind krijgt daarmee de mogelijkheid om naar school te gaan. Daarnaast krijgt het kind verzorgingsproducten, zoals zeep, shampoo en tandpasta. Ook krijgt een kind rijst en basis ingrediënten voor maaltijden. Op die manier kan het kind thuis blijven wonen en toch verzorgd en met een gevulde maag, naar school.

De kinderen zullen worden onderwezen op een overheidsschool waar ze neutraal onderwijs ontvangen. Naast dit reguliere onderwijs krijgen zij bijbellessen, zodat ze ook worden onderwezen in Gods Woord.

Omdat de Living Bread Foundation samenwerkt met de Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) zal de administratie en correspondentie rondom het sponsorkind via HVC verlopen.

Hebt u vragen rondom dit sponsorproject dan kunt u mailen naar  sponsorprojectlbf@gmail.com

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati