Sponsorproject

Hallo, ik ben Laksmaya Ponnuru. Ik woon in de sloppenwijk van Ittikampadu. Mijn ouders proberen wat geld te verdienen door afval te rapen. Voorheen werkte ik vaak met hen mee en zelfs dan hadden we niet genoeg te eten. Geld voor school was er niet. Als ik wel naar school zou zijn gegaan, kon ik geen geld meer verdienen en zou er dus nog minder eten zijn. Maar er is heel veel veranderd. Door de hulp van mijn sponsor kan ik nu wel naar school en we hebben ook genoeg te eten! Elke maand krijgen we een pakket met producten zoals rijst, groenten en zeep. Door naar school te gaan leer ik heel veel dingen bij en is er meer eten dan toen ik nog meewerkte met mijn ouders. Ik ben heel blij dat ik deze kans krijg. Ik doe dan ook goed mijn best. Ik wil vooral heel graag leren lezen, zodat ik ook zelf in de Bijbel kan lezen en mijn familie erover kan vertellen.

Laksmaya is één van de kinderen uit het sponsorproject van de Living Bread Foundation. Maar er zijn nog meer kinderen die hulp nodig hebben!

Als Living Bread Foundation geloven wij dat onderwijs de sleutel is naar een betere toekomst. Daarom zijn we gestart met een sponsorproject. Dit biedt kinderen uit de sloppenwijken de mogelijkheid om onderwijs te volgen in plaats van te werken op de vuilnisbelt. Daarmee heeft het kind op latere leeftijd meer kans om in zijn eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Naast de kinderen uit de sloppenwijken zijn er ook kinderen in het programma opgenomen uit arme gezinnen die we kennen via onze zondagsscholen. Ook zij hebben extra ondersteuning nodig om onderwijs te kunnen volgen.

We hebben een aantal punten die worden meegenomen in de beslissing of een kind in aanmerking komt voor ons sponsorprogramma:

  • we verwachten van het gezin dat zij trouw de samenkomsten in de sloppenwijken of de kerkdiensten bezoeken.
  • De gezinsittuatie wordt meegenomen in de beslissing. Uit hoeveel personen bestaat het gezin, hoe is de woonsituatie.
  • Het inkomen. Is dit voldoende voor het levensonderhoud en kan het kind naar school.

 

Wordt sponsor en help een kind naar school!

 

U kunt een kind sponsoren voor € 30,- per maand. Het kind krijgt daarmee de mogelijkheid om naar school te gaan. Daarnaast krijgt het kind verzorgingsproducten, zoals zeep, shampoo en tandpasta. Ook krijgt een kind rijst en basis ingrediënten voor maaltijden. Op die manier kan het kind thuis blijven wonen en toch verzorgd en met een gevulde maag, naar school.

De kinderen zullen worden onderwezen op een overheidsschool waar ze neutraal onderwijs ontvangen. Naast dit reguliere onderwijs krijgen zij bijbellessen, zodat ze ook worden onderwezen in Gods Woord.

Omdat de Living Bread Foundation samenwerkt met de Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) zal de administratie en correspondentie rondom het sponsorkind via HVC verlopen.

Hebt u vragen rondom dit sponsorproject dan kunt u mailen naar  sponsorprojectlbf@gmail.com

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati