Snoepverkoop oud papier inzamelpunt

Tijdens het inzamelmoment van oud papier bij de Gereformeerde Gemeente te Yerseke, kunt u ons vinden met onze snoepkraam.

Tijd: 9:00 tot 12:00 uur

Adres: Steeweg in Yerseke

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati