Snoepverkoop Uw Woninginrichting

Elke zaterdag (tenzij slecht weer) staan wij met onze verkoopwaar op het parkeerterrein bij Uw Woninginrichting

Tijd: 9:00 tot 16:00 uur

Adres: Weihoek 14 in Kruiningen.

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati