Corné, Arie en Coert

In maart 2023 brachten wij een bezoek aan Prempaul, Alice en de kinderen. Na een lange reis, kwamen we aan in hun woonplaats. Daar werden we opgewacht met spandoek, bloemenslingers en vooral veel hartelijkheid. Wat deed het goed hen te ontmoeten! Met bepaalde gedachten en verwachtingen over hun leven en het werk dat zij daar mogen doen, ga je naar India en dán de realiteit waarin je terechtkomt. Het is een totaal andere wereld. Een wereld die wij als westerlingen niet kunnen voorstellen. Alleen al het verkeer is een ervaring apart. Alles rijdt kriskras door elkaar. Je wordt links en rechts ingehaald, maar het gaat steeds goed. Iedereen let op iedereen en daarom gaat het goed. Echter, als je dit voor het eerst meemaakt, zit je met behoorlijk kromme tenen.

Daarnaast de ontmoetingen en ervaringen met de lokale bevolking. Ook dat maakte grote indruk. De manier van leven en wonen, maar ook van overleven en wonen. Eén van de dingen die je raakt zijn de mensen die wonen in de zogenaamde ‘slums’. Woningen die zijn opgebouwd uit materialen afkomstig van de vuilstort. Levend onder een golfplaat of zeil zonder gas, water en licht. Nog aangrijpender was het bezoek aan hen die letterlijk wonen aan de rand van een vuilnisbelt. Overdag leven ze óp de vuilnisbelt om iets te vinden dat geld opbrengt om zó in hun levensonderhoud te voorzien. Kinderen die alléén gekleed zijn in een T-shirt terwijl de vliegen over hun lichaam en gezicht kruipen. Mensen uit de laagste ‘kaste’ die leven in een vieze, onreine en stinkende omgeving zonder enige hoop op verbetering totdat ze sterven. Het maakte een onuitwisbare indruk. Maar óók dat aan deze mensen het evangelie mag worden verkondigd. Een blijde boodschap in een wereld vol ellende. Aandachtig werd er geluisterd naar de woorden uit de Bijbel.

 
 

Naast dit werk is er ook een kleine gemeente uit het evangelisatiewerk ontstaan. We hebben diensten bijgewoond. Met verwondering merkten we opnieuw op hóe aandachtig er werd geluisterd. Hoe de boodschap van zonde en genade ook in (het verre) India klinkt. Nee, dat is niet altijd eenvoudig. Er zijn veel tegenstanders. Maar dwars daar door alles heen gaat de Heere door met het vergaderen van Zijn Kerk.

Ook een bijeenkomst met diverse voorgangers gaf een inkijkje in het bredere werk in India. Ook daar hoorden we van de aanslagen van de boze op het werk in Gods koninkrijk. Tóch kan het hen niet weerhouden om te spreken over de Koning van de Kerk.

 

Het verblijf bij het gezin Pulipati was fijn. Naast de ontmoeting en de kinderen ook de gesprekken over het leven voor en mét de Heere in India. Er zou nog zoveel te zeggen/schrijven zijn, maar ook dan is het maar een greep uit de indrukken die we opdeden. Eén ding was er al, maar is nog meer versterkt namelijk ‘het gebed.’ We willen u vragen dat ook voor hen te ‘blijven’ of ‘gaan’ doen.

De zaak van de Koning in India heeft uw, jouw en ons gebed hard nodig!

Corné, Arie en Coert

 

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati