Verspreiden lectuur deputaatschap Bijbelverspreiding

Via het deputaatschap Bijbelverspreiding ontvangen we regelmatig christelijke lectuur. Alle boeken en folders die wij ontvangen zijn in het Telugu, de taal die gesproken wordt in de deelstaat Andhra Pradesh. Wij delen deze uit in onze omgeving en aan andere evangelisten en dominees. Zij dele het op hun beurt weer uit in hun omgeving. Op deze manier kunnen we een grote groep mensen bereiken. We hopen en bidden van harte dat de inhoud van de boeken en folders gezegend mag worden aan de harten van de ontvangers.

Voorbeelden van titels zijn:

– de Christenreis van John Bunyan
– de opvoeding van kinderen door J.C. Ryle
– Komt kinderen! Bidt tot Mij van Andrea van Hartingsveld-Moree
– Het Woord gaat voort van H. van Dam
– Sukey Harley van Jane Gilpin

 

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati