Noodhulp

In ons werk komen we soms onverwachte situaties tegen waarin hulp dringend nodig is. Enkele voorbeelden zijn:

Om in deze situaties hulp te kunnen bieden hebben we een noodfonds binnen onze stichting. Daardoor is het mogelijk snel te reageren als er zich een noodsituatie voordoet.

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati