Noodhulp na cycloon Michaung

Zoals u mogelijk hebt gezien via onze sociale mediakanalen, hebben we op 4 en 5 december 2023 te maken gehad met cycloon Michaung. Hevige regenval en windstoten tot 110 km per uur teisterden Bapatla en de omliggende plaatsen. Toen we op 6 december wakker werden was de lucht grijs, maar het was droog! Ook de wind was een stuk minder. In de loop van de dag trokken de donkere wolken op, zonder dat het nog een druppel regende. De zon ging schijnen en de wind werd een zacht briesje. Wat een goedheid dat de Heere nog zo voor ons zorgt. Hij kan wonderen doen op het gebed! De weersverwachtingen voorspelden nog de hele dag regen en wind, maar de Heere gaf dat het droog was en de zon zelfs ging schijnen!

Die dag hebben we ook de sloppenwijken bezocht. Onderweg zagen we de impact van de storm op de hele samenleving. Elektriciteitspalen waren omgewaaid en de gewassen op de velden lagen plat in het vele water wat er stond. Het is de vraag hoeveel van de oogst nog gered kan worden. Met enkele weken zou het geoogst worden…. Een groot effect voor de boeren, maar waarschijnlijk voor iedereen als de prijzen van voedsel zullen gaan stijgen.

In de sloppenwijken was men opgelucht en dankbaar dat het voorbij was. De dagen van de cycloon waren zeer heftig voor hen. Twee dagen hebben ze onder hun zeiltjes gezeten. Ze konden niet gaan werken en hadden dus niets te eten. Het fruit wat we meebrachten tijdens ons bezoek was zeer welkom. Het waren ook angstige dagen voor hen in de heftige storm en regen, vooral in het donker van de nachten. Verschillende takken vielen uit de boom dicht bij de hutjes. Een wonder dat niemand gewond was geraakt. Het waterpeil in de sloten en rivier die naast verschillende sloppenwijken liggen, steeg met het uur. Op het heftigste moment stonden de hutjes blank. Geslapen hebben ze deze dagen amper vanwege de angst, de kou en het water. Veel hebben ze gebeden of de Heere hen wilde helpen en sparen.

Toen de zon weer ging schijnen konden ze eindelijk wat opwarmen in de zonnestralen en spullen drogen. Verschillende mensen voelden zich ziek en hadden koorts. We zijn blij dat we tijdens het verblijf van Kees en Jacqueline de kerstviering al hebben gehouden en dekens hebben uitgedeeld. De mensen hadden hierdoor iets extra’s om rond zich heen te slaan, zolang de dekens droog bleven. Ook hadden ze profijt van de zeilen die we begin dit jaar hebben uitgedeeld na de actie van het Calvijn College. Het zijn voor ons gevoel maar kleine dingen die we per keer kunnen doen, maar toch maakt het voor deze mensen een groot verschil.

Maar de nood was nog niet voorbij. Hoewel het waterpeil weer zakte en ze hun spulletjes weer wat konden drogen, zou het nog wel een poosje duren voor het vocht op de vuilnisbelten ver genoeg weggezakt was dat ze daar weer naar toe konden om te werken. Het verzamelen van inkomen zou nog een tijd lastig blijven. Daarnaast geeft al het natte afval een verhoogd risico op gezondheidsproblemen. Na enkele dagen bleek ook dat er toch verschillende zeilen kapot waren gegaan en dat de matten en dekens niet meer bruikbaar waren na al dit vocht.

We hebben daarom een actie opgezet in Nederland om geld in te zamelen voor hulppakketten aan deze mensen. Wat stemt het toch altijd weer tot verwondering hoe de Heere zorgt. Al snel konden we de benodigde producten bestellen en zodra deze binnen waren hebben we de hulppakketten uitgedeeld in de sloppenwijken. Naast voedsel en hygiënische middelen kreeg elk gezin ook een mat, deken en een zeil voor over hun hutje. Wat een blijde gezichten. De dankbaarheid voor deze basisbehoeften is groot.

We willen iedereen heel hartelijk bedanken. Zonder uw steun was deze hulp niet mogelijk geweest.

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati