Helpt u mee om corona te bestrijden in de sloppenwijken?

Nog dagelijks wordt u geconfronteerd met de impact van het coronavirus. Dit geldt niet alleen voor u, maar ook voor de mensen die in India wonen. Op 22 maart 2020 ging het land in volledige lockdown en mocht niemand meer de straat op. Veel mensen konden hun dagelijks werk niet meer doen en hadden dus ook geen inkomen. Ook voor de mensen in de sloppenwijken viel hun kleine beetje inkomen weg. Ze konden geen afval meer zoeken. Er was gebrek aan voedsel en hygiënische middelen. Om in deze nood te voorzien hebben we geld ingezameld voor noodhulppakketten. Meer dan 1200 pakketten hebben we in dat jaar mogen uitdelen.

Begin 2021 leek het voorbij. Er waren steeds minder besmettingen en er werd begonnen met vaccineren. Helaas werden daarmee ook de basisregels steeds minder nageleefd en werd India getroffen door een tweede golf die veel groter was dan de eerste. Er was sprake van een tekort aan ziekenhuisbedden, medicatie en medicinale zuurstof. Vanuit de hele wereld werd er hulp aangeboden om de situatie het hoofd te bieden.

De mensen in de sloppenwijken waar de Living Bread Foundation werkt hebben het in deze tijd zeer moeilijk gehad. Het besmettingsgevaar in hun omgeving is groot. Al het afval en dus ook het ziekenhuisafval komt op de vuilnisbelt terecht waar deze mensen een schamel inkomen proberen te verdienen.

Goede voeding is belangrijk voor het afweersysteem, maar deze mensen hebben onder normale omstandigheden al niet genoeg inkomen voor 3 maaltijden per dag. Vanwege de maatregelen en door angst om besmet te raken bleef men vaker thuis. Maar geen afval verzamelen, betekent geen eten.

Daarom hebben we in 2021 opnieuw 1100 noodhulppakketten uitgedeeld. De pakketten bevatten rijst, groenten, houdbare levensmiddelen (zoals bijv. linzen) en verzorgingsproducten (zoals bijv. zeep en shampoo). Met een pakket kan een gezin twee weken vooruit.

De hulp door middel van deze pakketten is nu afgebouwd omdat men weer in staat is om de straat op te gaan en inkomen te creëren zoals voor de lockdown. We blijven het echter wel in de gaten houden. Ook in India lopen de besmettingaantallen opnieuw op zo aan het begin van 2022. Indien nodig starten we de noodhulp weer op.

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati