Helpt u mee om corona te bestrijden in de sloppenwijken?

Nog dagelijks wordt u geconfronteerd met de impact van het coronavirus. Dit geldt niet alleen voor u, maar ook voor de mensen die in India wonen. Op 22 maart 2020 ging het land in volledige lockdown en mocht niemand meer de straat op. Veel mensen konden hun dagelijks werk niet meer doen en hadden dus ook geen inkomen. Ook voor de mensen in de sloppenwijken viel hun kleine beetje inkomen weg. Ze konden geen afval meer zoeken. Er was gebrek aan voedsel en aan hygiënische middelen.

Om in deze nood te voorzien hebben we geld ingezameld voor noodhulppakketten. De pakketten bevatten voedsel, maar ook hygiënische middelen zoals zeep. Op dit moment hebben we meer dan 1200 pakketten mogen uitdelen aan de mensen in de sloppenwijken, aan onze gemeenteleden en aan onze buren.

Momenteel zijn de maatregelen versoepeld, maar velen hebben nog altijd niet voldoende inkomen. Zij voelen dagelijks de financiële gevolgen van de lockdown.

De nood is nog niet over. Daarom gaan wij door met het geven van noodhulp. Helpt u mee?

De kosten per noodhulppakket bedragen € 12,50. Uiteraard is elk bedrag welkom!

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati