Helpt u mee om corona te bestrijden in de sloppenwijken?

Ondanks versoepeling van maatregelen wordt u nog dagelijks geconfronteerd met de impact van het Coronavirus. Dit geldt niet alleen voor u, maar ook voor de mensen die in India wonen. Op 22 maart jl. ging het land in volledige lockdown en mocht niemand meer de straat op. Veel mensen konden hun dagelijks werk niet meer doen en hadden dus ook geen inkomen. Ook voor de mensen in de sloppenwijken viel hun kleine beetje inkomen weg doordat ze geen afval meer konden zoeken. Er was gebrek aan voedsel en aan hygiënische middelen.

Om in deze nood te voorzien hebben we geld ingezameld voor voedselpakketten. Op dit moment hebben we meer dan 1000 pakketten mogen uitdelen aan de mensen in de sloppenwijken, onze gemeenteleden en buren.

Momenteel worden de maatregelen steeds verder versoepeld, maar als er in een gebied of dorpje mensen positief worden getest op Corona, dan wordt er weer een zeer strenge plaatselijke lockdown van kracht. Dan is er opnieuw geen enkele mogelijkheid om de straat op te gaan en inkomen te verzamelen.

De nood is dus nog niet over. En daarom gaan wij door met het geven van noodhulp. Helpt u mee?

De kosten per voedselpakket bedragen € 12,50. Uiteraard is elk bedrag welkom!

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati