Helpt u mee om corona te bestrijden in de sloppenwijken?

Nog dagelijks wordt u geconfronteerd met de impact van het coronavirus. Dit geldt niet alleen voor u, maar ook voor de mensen die in India wonen. Op 22 maart 2020 ging het land in volledige lockdown en mocht niemand meer de straat op. Veel mensen konden hun dagelijks werk niet meer doen en hadden dus ook geen inkomen. Ook voor de mensen in de sloppenwijken viel hun kleine beetje inkomen weg. Ze konden geen afval meer zoeken. Er was gebrek aan voedsel en hygiënische middelen. Om in deze nood te voorzien hebben we geld ingezameld voor noodhulppakketten. Meer dan 1200 pakketten hebben we in dat jaar mogen uitdelen.

Begin 2021 leek het voorbij. Er waren steeds minder besmettingen en er werd begonnen met vaccineren. Helaas werden daarmee ook de basisregels steeds minder nageleefd en wordt India nu getroffen door een tweede golf die veel groter is dan de eerste. Er is sprake van een tekort aan ziekenhuisbedden, medicatie en medicinale zuurstof. Vanuit de hele wereld wordt er hulp aangeboden om de situatie het hoofd te bieden.

De medische zorg is voor de mensen in de sloppenwijken waar de Living Bread Foundation werkt, verder weg dan ooit. Voor alles worden hoge bedragen gevraagd en zelfs als je dat kan betalen is het nog niet zeker dat er plek is en middelen zijn. Maar juist de mensen in de sloppenwijken staan elke dag bloot aan het gevaar van besmetting. Al het afval en dus ook het ziekenhuisafval komt op de vuilnisbelt terecht waar deze mensen een schamel inkomen proberen te verdienen.

Goede voeding is belangrijk voor het afweersysteem, maar deze mensen hebben onder normale omstandigheden al niet genoeg inkomen voor 3 maaltijden per dag. Door de grote angst om besmet te raken blijft men meer thuis. Maar geen afval verzamelen, betekent geen eten.

Daarom delen we noodhulppakketten uit. Deze pakketten bevatten rijst, groenten, houdbare levensmiddelen (zoals bijv. linzen) en verzorgingsproducten (zoals bijv. zeep en shampoo). Met dit pakket kan een gezin twee weken vooruit.

De Coronacrisis heeft voor velen financiële gevolgen. Toch willen we u vragen om de mensen in de sloppenwijken van India te steunen. Een noodhulppakket kost €12,50 . Uiteraard is elk bedrag welkom! (vermeld bij uw donatie dat deze bedoeld is voor Coronabestrijding in de sloppenwijken)

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati