Sloppenwijken

De Living Bread Foundation organiseert evangelisatiebijeenkomsten in de vijf sloppenwijken. 

Een bijeenkomst begint met gebed en zingen. Er wordt op eenvoudige wijze een gedeelte uit de Bijbel behandeld en vervolgens sluiten we af met gebed. Na de bijeenkomst delen we fruit uit. De broodnodige vitaminen naast het weinige voedsel dat ze hebben. Bij bijzondere gelegenheden, zoals Kerst en Pasen, delen we rijst, dekens of kleding uit.

De mensen die in de sloppenwijken wonen, hebben vaak geen of zeer minimale scholing gehad. Ze gaan elke dag op pad om afval te rapen, op de vuilnisbelt en langs de wegen. Door de gevonden spullen te verkopen proberen ze wat geld te verdienen. Maar meestal is dit niet voldoende om het gezin te kunnen onderhouden.

 

In het maatschappelijke leven krijgen deze mensen niet veel kansen. Men loopt vaak met een boog om de kastelozen of paria’s heen, want zo worden ze nog steeds gezien. Hoewel het kastestelsel officieel is afgeschaft in 1948, is het nog altijd diepgeworteld in de samenleving. Het komt voort uit het hindoeïsme, waarbij men in reïncarnatie gelooft. Als je in dit leven goed je best doet, kom je in je volgende leven in een betere kaste. Als je niet goed je best doet, kom je in een lagere kaste terecht of je komt zelfs terug als kasteloze. Deze gedachtegang maakt dat er niet veel bereidheid is om mensen die als kastelozen worden gezien, te helpen en te ondersteunen. De gedachte heerst dat het hun eigen schuld is. Juist voor deze mensen wil de Living Bread Foundation wat betekenen en hen hulp bieden. We willen hen laten zien dat God onze Schepper is en dat wij voor Hem allemaal gelijk zijn. Of we nu rijk zijn of arm. Wij hebben allemaal een nieuw hart nodig.

Klik op de foto’s voor meer informatie.

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati