Sloppenwijk

De Living Bread Foundation organiseert evangelisatie-bijeenkomsten in de volgende vier sloppenwijken:

Een huisje in de sloppenwijk van Bapatla

Een bijeenkomst beginnen we met gebed en zingen. Daarna wordt er een gedeelte uit de bijbel behandeld en vervolgens sluiten we af met gebed. Na de bijeenkomst delen we fruit uit, zodat de mensen weer iets te eten hebben. Bij bijzondere gelegenheden, zoals Kerst en Pasen, delen we soms ook dekens of kleding uit of wordt er een maaltijd georganiseerd. We hopen in de toekomst de praktische hulpverlening verder te kunnen uitbreiden.

 

De mensen die in de sloppenwijken wonen, gaan elke dag op pad om afval te rapen. Ze hebben vaak geen scholing gehad of zeer minimaal. Op deze manier proberen ze wat te verdienen. Helaas is dit vaak niet voldoende om het gezin te kunnen onderhouden. Andere mensen lopen vaak met een boog om hen heen, want zij worden gezien als de ‘kasteloze’ of ‘paria’s’.

 

Het kastenstelsel is officieel afgeschaft in 1931, maar nog altijd diepgeworteld in de samenleving. Het komt voort uit het Hindoeïsme, waarbij men in reïncarnatie geloofd. Als je in dit leven goed je best doet, kom je in je volgende leven in een betere kaste. Als je niet goed je best doet, kom je in een lagere kaste terecht of je komt zelfs terug als kasteloze. Deze gedachtegang maakt dat er niet veel bereidheid is om mensen zonder kaste te helpen en te ondersteunen. De gedachte heerst dat het hun eigen schuld is. Voor deze mensen wil de Living Bread Foundation wat betekenen en hun hulp bieden.

Prempaul en Alice Pulipati

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~