Zondagsscholen

De Living Bread Foundation organiseert op verschillende plaatsen zondagsschool. We beginnen met gebed en het zingen van liederen. Er wordt een bijbelverhaal verteld waarbij we de kinderbijbel van H. van Dam gebruiken die in het Telugu (de lokale taal) is vertaald. Regelmatig doen we ook een activiteit. Dit kan een spel zijn of het kleuren van een kleurplaat die (meestal) betrekking heeft op het bijbelverhaal. We sluiten de zondagsschool af met gebed.

Kinderbijbel die op de zondagsscholen wordt gebruikt.

 

De zondagsscholen zijn in de volgende plaatsen:

 

Bapatla

 

Kankatapalem

 

Muthayapalem

 

Van 2017 tot 2019 hebben we ook zondagsscholen gesteund in Dugirala en Nandivelugu. Jeugd uit de plaatselijke gemeenten kregen toerusting en materialen om de zondagsschool te houden. In 2019 hebben we deze                                                    taak over kunnen dragen aan een lokale sponsor.

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati