Zondagsschool

De Living Bread Foundation organiseert op vijf verschillende plaatsen een zondagsschool. We beginnen de zondagsschool met gebed en het zingen van liederen. Daarna wordt er een bijbelverhaal verteld, waarbij we gebruik maken van de kinderbijbel van H. van Dam, die in het Telugu (de lokale taal) is vertaald. Hierna doen we een activiteit. Dit kan een spel zijn of bijvoorbeeld het kleuren van een kleurplaat. We sluiten de zondagsschool ook weer af met gebed.

De zondagsscholen zijn in de volgende plaatsen:

De zondagschool in Chandolu wordt gehouden in een sloppenwijk. Dat is de reden waarom we aan deze kinderen fruit uitdelen.

De zondagscholen in Dugirala en Nandivelugu worden gehouden in de plaatselijke kerken. Jeugd uit deze gemeenten leiden de zondagsschool. Zij worden door de stichting toegerust en ondersteund met materialen.

Kinderbijbel die op de zondagscholen wordt gebruikt.

Prempaul en Alice Pulipati

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~