Zondagsscholen/bijbelclub

De Living Bread Foundation organiseert op

Kinderbijbel die op de zondagsscholen wordt gebruikt.

verschillende plaatsen zondagsschool of bijbelclub. We beginnen met gebed en het zingen van

liederen. Er wordt een bijbelverhaal verteld waarbij we de kinderbijbel van H. van Dam gebruiken die in het Telugu (de lokale taal) is vertaald. Regelmatig doen we ook een activiteit. Dit kan een spel zijn of het kleuren van een kleurplaat die (meestal) betrekking heeft op het bijbelverhaal. We sluiten de zondagsschool af met gebed.

 

Klik op de foto’s voor meer informatie.

 

 

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati