Zondagsschool Bapatla

Elke zondagmiddag staat de poort bij ons huis open. Meestal is men in India te laat, maar voor de zondagsschool komen de eerste kinderen al een uur van tevoren. Ze lopen nog wat in en uit om meer kinderen te halen. Als het tijd is om te beginnen zitten ze netjes in kleermakerszit op de grond.                                                                                                                         

We beginnen met gebed en zingen liederen met elkaar. De kinderen zingen allemaal enthousiast mee. Daarna volgt het bijbelverhaal. Stilzitten is niet altijd even makkelijk, maar als het verhaal verteld wordt, luisteren ze aandachtig. We hopen dat de bijbelverhalen gezegend mogen worden.

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati