Bijbelclub Kanakadri Nagar

Elke zaterdagmiddag wordt er in Kanakadri Nagar Bijbelclub gehouden. Een aantal van onze sponsorkinderen wonen in deze buurt, maar ook andere kinderen komen naar de club. Het programma is gelijk aan die van de zondagsscholen.

Als we aankomen zitten de meeste kinderen al op ons te wachten. Andere kinderen komen aanrennen, omdat ze ons gezien hebben. Als ze allemaal zitten beginnen we met gebed. Daarna zingen we de liederen die ze kennen en regelmatig leren we een nieuw lied aan. Na het zingen volgt het Bijbelverhaal. De kinderen luisteren aandachtig. We hopen dat het gezegend mag worden aan hun hart.

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati