Zondagsschool Kankatapalem

Het is nog vroeg op de zondagmorgen als we aankomen bij de kerk. We zetten de deur open en leggen de matjes klaar op de grond. Ondertussen komen de kinderen binnen.

 

Nadat we eerst even gezellig met ze hebben gepraat gaan we van start. We beginnen met gebed en het zingen van liederen. Regelmatig leren we hen een nieuw lied aan om het repertoire wat uit te breiden. Daarna volgt het bijbelverhaal waar aandachtig naar wordt geluisterd. Als de zondagsschool is afgelopen blijven een paar kinderen zitten voor de kerkdienst die daarna volgt.

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati