Terugblik actiedag

Hoe het begon…

Vanwege het 5-jarig bestaan van de Living Bread Foundation werd in mei 2022 de eerste actiedag georganiseerd op het Calvijn College, Appelstraat 4 te Krabbendijke. Sindsdien is dit een jaarlijks terugkerend evenement.

 

Terugkijken

Actiedag 2022

Actiedag 2023

 

 

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati