Actiedag 2022

Vanwege het 5 jarig bestaan van de Living Bread Foundation hebben we op 21 mei 2022 een actiemarkt gehouden op het plein van het Calvijn College, Appelstraat 4 in Krabbendijke.

Naast veel kramen waren er ook allerlei activiteiten. Kinderen konden meerijden in een paardenkar. Er was een presentatie over het werk van de stichting door Prempaul en Alice. De brandweer gaf demonstraties en met de verkoop per opbod werden mooie producten aangeboden. Ook was er een muzikaal moment waar veel belangstelling voor was.

We kijken terug op een gezellige dag. De opbrengst is € 6023,35. Iedereen hartelijk bedankt!

 

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati