Actiedag 2022

Vanwege het 5 jarig bestaan van de Living Bread Foundation hebben we op 21 mei 2022 een actiemarkt gehouden op het plein van het Calvijn College, Appelstraat 4 in Krabbendijke.

Naast veel kramen waren er ook allerlei activiteiten. Kinderen konden meerijden in een paardenkar, er was een presentatie over het werk van de stichting. De brandweer gaf demonstratie en met de verkoop per opbod werden mooie producten aangeboden. Ook was er een muzikaal moment waar veel belangstelling voor was.

We kijken terug op een gezellige dag. De opbrengst is € 6023,35. Iedereen hartelijk bedankt!

Uw ervaring is voor ons ook belangrijk. Daarom willen wij u vragen om uw ervaring van deze dag achter te laten in onze korte vragenlijst. Het invullen duurt ongeveer 3 minuten en het is anoniem. Uw antwoorden helpen ons om de volgende actiedag D.V. 13 mei 2023 nog beter te organiseren.

Alvast bedankt!

Klik hier voor de korte vragenlijst

 

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati