kerk Kankatapalem

Op 5 maart 2018 hebben we het kerkje in Kankatapalem officieel geopend. Met financiële steun vanuit Nederland konden we het herbouwen, nadat het 20 jaar geleden was vergaan. Zonder slag of stoot is het niet gegaan. Verschillende mensen waren tegen de herbouw. Het was zelfs zo heftig dat er mensen met stokken achter ons aankwamen. Er is veel gepraat en overlegdMaar God heeft door de moeilijkheden heen wegen geopend en de bouw kwam tot stand.

Elke zaterdagavond en zondagmorgen is er een evangelisatiedienst. Daarnaast is er op zondagmorgen zondagsschool voor de kinderen uit de buurt.

De gemeente is zeer klein begonnen, maar we mogen groei zien. Zelfs mensen die fel tegen de herbouw in opstand kwamen, zitten nu elke zondag onder Gods Woord. In 2022 was de gemeente zo gegroeid dat we het gebouw hebben uitgebreid tegelijk met onderhoudswerkzaamheden aan het eerder gebouwde deel. We zijn dankbaar om te zien hoe de Heere werkt.

De gemeente probeert zoveel mogelijk zelf te voorzien in alle kosten voor het gebruik van het gebouw. Maar de gemeente is financieel niet in staat om zelf grote reparaties en onderhoud te betalen. Voor deze zaken wordt zij gesteund vanuit de Living Bread Foundation.

De laatste tijd zijn er echter problemen ontstaan en worden diensten verstoord. Klik hier voor het volledige verhaal en hoe u kunt helpen om de problemen te stoppen.

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati