kerk Kankatapalem

Op 5 maart 2018 hebben we het kerkje in Kankatapalem officieel geopend. Met financiële steun vanuit Nederland konden we het herbouwen, nadat het 20 jaar geleden was vergaan. Zonder slag of stoot is het niet gegaan. Verschillende mensen waren tegen de herbouw. Het was zelfs zo heftig dat er mensen met stokken achter ons aankwamen. Er is veel gepraat en overlegdMaar God heeft door de moeilijkheden heen wegen geopend en de bouw kwam tot stand.

Elke zaterdagavond en zondagmorgen is er een evangelisatiedienst. Daarnaast is er op zondagmorgen zondagsschool voor de kinderen uit de buurt.

De gemeente is zeer klein begonnen, maar we mogen groei zien. Zelfs mensen die fel tegen de herbouw waren, zitten nu elke zondag onder Gods Woord. In 2022 was de gemeente zo gegroeid dat we het gebouw hebben uitgebreid tegelijk met onderhoudswerkzaamheden aan het eerder gebouwde deel. We zijn dankbaar om te zien hoe de Heere werkt.

De gemeente probeert zoveel mogelijk zelf te voorzien in alle kosten voor het gebruik van het gebouw. Maar de gemeente is financieel niet in staat om zelf grote reparaties en onderhoud te betalen. Voor deze zaken wordt zij gesteund vanuit de Living Bread Foundation.

Begin 2023 ontstonden er problemen bij het kerkje en werden de diensten verstoord door iemand die de grond naast de kerk huurde. Toen de eigenaar van de grond dit te koop aan ons aanbood hebben we met hulp van donaties uit Nederland, de grond aan kunnen kopen. Zodra dit nieuws bekend werd heeft de huurder de grond vrijgemaakt en zijn spullen opgeruimd. De problemen stopten en de diensten werden niet langer verstoord.

Omdat er ruim meer gedoneerd was dan het benodigde bedrag voor de aankoop van de grond, hebben we het overige bedrag besteed om alvast een start te maken met een aanbouw aan de kerk. De gemeente blijft gestaag groeien, dus de verwachting is dat de kerkaanbouw binnen enkele jaren nodig gaat zijn. De muren zijn dus deels opgetrokken. Als er voldoende donaties zijn ten bate van de kerkbouw, kunnen we een volgende stap in de aanbouw realiseren.

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati