Zondagsschool Kankatapalem

Het is nog vroeg op de zondagmorgen als we aankomen bij de kerk. De deur is al open en de matjes liggen al klaar op de grond. De meeste kinderen zijn er ook al. De groep is niet groot, maar ze komen wel trouw elke week.

Nadat we eerst even gezellig met ze hebben gepraat gaan we van start met de zondagsschool. We beginnen met gebed en het zingen van liederen. Regelmatig leren we hen een nieuw lied aan, zodat het repertoire wat uitgebreider wordt. Daarna volgt het bijbelverhaal waar ze aandachtig naar luisteren. Om 9.00 uur stoppen we. Meestal blijven ze gelijk zitten voor de kerkdienst die daarna volgt.

Prempaul en Alice Pulipati

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~