Zondagsschool Bapatla

Elke zondagmiddag staat de poort bij ons huis open. Meestal zijn de mensen in India te laat, maar voor de zondagsschool komen de eerste kinderen al een uur van tevoren. Ze lopen nog wat in en uit om meer kinderen te halen. Als het tijd is om te beginnen zitten ze netjes in kleermakerszit op een matje op de grond. De jongens aan de ene kant en de meisjes aan de andere kant.

Stilzitten is niet altijd even makkelijk, maar als het verhaal verteld wordt zitten ze aandachtig te luisteren. Vooral het plaatje bij de vertelling krijgt alle aandacht. Wat is het nodig om deze verhalen te vertellen. Zo veel dingen uit de Bijbel zijn hen totaal vreemd. We hopen dat de Bijbelverhalen gezegend mogen worden.

Prempaul en Alice Pulipati

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~