Snoepverkoop muntroluitgifte

Tijdens de muntroluitgifte bij de Gereformeerde Gemeente te Yerseke, kunt u ons vinden met onze snoepkraam.

Tijd: 19:00 tot 20:00 uur

Adres: Oude boogaert 2 in Yerseke (grote benedenzaal)

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati