Sloppenwijk Ponnur

Aan de ene kant een brug waar het altijd druk is met auto’s. Aan de andere kant het spoor waar elk kwartier een trein voorbij raast. Op deze plek vinden we de sloppenwijk van Ponnur waar we elke week een bijeenkomst houden.

 

Bij de hutjes zijn de mensen druk met het uitzoeken van het afval. Plastic flessen bij elkaar, papier bij elkaar, overige bruikbare artikelen bij elkaar, enz. Dit kunnen ze verkopen en van dat beetje geld kunnen ze eten kopen. Regelmatig kijken ze op van hun werk om te zien of we er al aankomen.

 

Wat kijken ze blij als we de bocht om komen. ‘Ze zijn er!’ wordt er tegen elkaar gezegd en de mensen worden bij elkaar geroepen. Er wordt een groep gevormd en zo zittend bij elkaar mogen we een bijeenkomst houden. Na afloop komen er nog verschillende mensen naar ons toe. Ze delen hun noden en zorgen met ons die we daarna samen mogen voorleggen aan de Heere in een persoonlijk gebed. Wat is het mooi om te zien hoe het Woord van God hier ontvangen wordt.

 

 

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati