Sloppenwijk Nidubrolu

Het zijn maar schamele hutjes die langs de kant van de weg staan. Op matjes op de grond zitten de mensen bij elkaar. Ze zingen en luisteren naar wat er verteld wordt uit Gods Woord. Het leven is niet makkelijk. Vaak is er gebrek aan eten. Met het rapen van afval wordt een beetje geld verdiend, maar meestal is dat niet genoeg om het gezin te onderhouden. Nu mogen ze horen van God in de hemel. In hun leefsituatie is nog niet veel veranderd, maar de mensen geven aan dat ze meer vreugde ervaren nu ze horen over de Levende God. Ook zijn ze blij met de hulp die ze krijgen. Het lijkt voor ons soms maar zo weinig wat we kunnen doen, maar voor deze mensen betekent dit al heel veel.

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati