Sloppenwijk Chandole

We zijn aangekomen in de sloppenwijk van Chandole. Tussen de schamele hutjes door komen lachende kinderen ons tegemoet. ‘Anna, bagonara?’ (Hoe gaat het, broer?) klinkt het van alle kanten. Eerst praten en lachen ze met elkaar, maar als we beginnen wordt het stil. Vol enthousiasme zingen ze de liederen mee en, als er een nieuw lied wordt aangeleerd, doen ze hard hun best om dit ook mee te kunnen zingen. Vooral de gebaren bij de liederen spreken hen aan.

Ook naar het Bijbelverhaal wordt vol aandacht geluisterd. Voordat we hier kwamen hadden de kinderen nog nooit uit de Bijbel gehoord. Vanuit het hindoeïsme hoorden ze over heel veel goden, maar niet over de Levende God. Verschillende ouders komen er bij zitten om ook het verhaal te horen. Mooi om te zien hoe gretig ouders en kinderen luisteren.

Aan het eind delen we fruit uit. Iets wat ze anders niet zouden krijgen. De ouders hebben al heel veel moeite om in dagelijks voedsel te voorzien. Laat staan dat ze fruit kunnen kopen voor hun kinderen.

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati