Actiedag 2023

Actiedag 2023

De actiedag ligt weer achter ons. We mogen terug kijken op een hele mooie dag. Wat zijn we rijk gezegend met het mooie weer en de mensen die we mochten ontmoeten. Er waren veel verschillende standhouders en velen van jullie hebben een lekker hapje gegeten op het terras. We hopen dat u allen genoten hebt van deze dag. Wij in ieder geval wel.

De opbrengst van deze dag was € 6.570,-.

We willen onze sponsoren, vrijwilligers, standhouders en bezoeker hartelijk bedanken. Zonder jullie was deze dag niet mogelijk!

Een foto-impressie van de actiedag 2023.

 

 

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati