Worstenactie

De volgende worstenactie staat gepland voor D.V. december 2024

 

Het hele jaar door is het mogelijk om worsten te bestellen via 06-13512244. Deze kunnen in Schore worden opgehaald.

Let op! Deze worsten zijn bevroren.

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati