Fruit in de sloppenwijken

Elke dag werken ze op de vuilnisbelt om afval te sorteren. Het kleine beetje geld wat daarmee verdient wordt is amper genoeg om twee maaltijden van te kopen. Fruit is al helemaal een luxe artikel…

Elke week bezoeken we de sloppenwijken. We houden dan een bijeenkomst waarin we hen uit Gods Woord vertellen, samen bidden en zingen. Na elke bijeenkomst delen we fruit uit. De broodnodige extra vitaminen. Bekijk het filmpje om te zien hoe belangrijk dit is.

Al voor een bedrag van € 6,- kunnen wij een gezin (van 4 personen) een maand lang fruit geven. Steunt u ook een gezin voor een maandelijks bedrag van € 6,-?

Vul het online machtigingsformulier in.

 

 

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati