Zondagsschool Muthayapalem

Als we aankomen zitten de meeste kinderen al op ons te wachten. Andere kinderen komen aanrennen, omdat ze ons gezien hebben. Als ze allemaal zitten beginnen we met gebed. Daarna zingen we de liederen die ze kennen en regelmatig leren ze een nieuw lied. Na het zingen volgt het bijbelverhaal. De kinderen luisteren aandachtig. Ze zijn hindoe. Thuis en in de tempel leren ze over heel veel goden, maar de enige ware God kennen ze niet. Daarom hopen en bidden we dat de bijbelverhalen die ze nu horen, gezegend mogen worden aan hun hart.

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati