Inkomsten project

Door middel van het inkomsten project willen we de mensen uit de sloppenwijken in staat stellen om zelfstandig voldoende inkomen te creëren voor het onderhouden van het gezin. Dit willen we doen door elk gezin van een fietsriksja te voorzien.

In de sloppenwijken proberen de mensen wat geld te verdienen door afval te rapen langs de kant van de weg. Door dit te sorteren en te verkopen proberen ze in hun levensonderhoud te voorzien, maar vaak is dit niet genoeg. Als ze een fietsriksja hebben ze meerdere mogelijkheden om geld te verdienen en verdienen ze ook meer.

Een fietsriksja kan op verschillende manieren worden gebruikt. Er kunnen mensen op vervoerd worden of goederen. Ook kan het gebruikt worden om met verkoopwaar langs de deuren te gaan. Iets wat in India heel veel wordt gedaan. Ook als ze wel afval blijven rapen, gaat toch hun inkomen omhoog doordat ze in kortere tijd naar meerdere plaatsen kunnen en meer per keer mee kunnen nemen.

Als we alle gezinnen een fietsriksja willen geven hebben we er 150 nodig. Een fietsriksja kost € 286,-

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati