Huisvestingsproject

Door middel van het huisvestingsproject willen we de leefomstandigheden van de mensen uit de sloppenwijken verbeteren.

In de sloppenwijken wonen de mensen in hutjes of tentjes gemaakt van zeil en wat stokken. Sommigen hebben een huis gebouwd met palmbladeren. Deze hutjes zijn vaak niet waterdicht en kunnen ook niet goed afgesloten worden. Hierdoor kan allerlei ongedierte, waaronder ook gevaarlijke dieren, zoals slangen bijvoorbeeld, makkelijk hun hutje binnenkomen.

Wij willen daarom betere huisvesting creëren door het bouwen van een leefgemeenschap. In deze leefgemeenschap willen we 25 – 30 huisjes bouwen. In de huisjes kunnen dan gezinnen uit de sloppenwijken komen wonen. Door elk jaar de huur iets hoger te zetten willen we bereiken dat ze uiteindelijk in staat zijn om voldoende huur te kunnen betalen voor zelfstandige woonruimte. Een nieuw gezin kan dan in de leefgemeenschap komen wonen. Op deze manier willen we zorgen dat er doorstroom is naar de maatschappij en meerdere gezinnen geholpen kunnen worden.

In de leefgemeenschap willen we ook een gemeenschappelijke ruimte bouwen waar we evangelisatiediensten, bijbelclub, huiswerkbegeleiding en andere activiteiten kunnen organiseren. De kinderen die in de leefgemeenschap komen wonen moeten verplicht naar school.

Om deze plannen mogelijk te maken hebben we bouwgrond nodig dat voldoende ruimte biedt voor de huisjes en de gemeenschappelijke ruimte. Daarnaast moet de bouwgrond een goede bereikbaarheid hebben en is het nodig dat er drinkwater, winkels en een basisschool in de buurt zijn.

Op dit moment is er een geschikte bouwkavel te koop aan de rand van Bapatla. We hebben met de eigenaar gesproken en uitgelegd wat onze plannen zijn. De eigenaar vind het een mooi project en is bereidt om de bouwgrond met omgerekend € 15.000 korting te verkopen aan de Living Bread Foundation om huisvesting te realiseren voor de mensen uit de sloppenwijken.

De kosten zijn € 75,- per m2. Totaal is er € 80.000 nodig. Hoeveel m2 sponsor jij?

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati