Thoolse Jaarmarkt

De Thoolse Jaarmarkt is een gezellige dag voor jong en oud. Er is van alles te doen en te koop.

Wij staan er ook met een kraam. U kunt hier onder andere houtsnijwerken en tassen vinden. Ook geven we u graag meer informatie over het werk wat wij als stichting doen.

Kom dus gezellig langs!

 

Tijd: 10:00-15:30 uur 

Adres: Ds. G.H. Kerstenstraat 2 (kerk Gereformeerde Gemeente) te Tholen

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati