Sponsorproject

Buji is één van de kinderen uit de sloppenwijken waar de Living Bread Foundation werkt. Elke dag werken ze mee om iets bij te dragen aan het gezinsinkomen, maar voldoende is het niet. Geld voor school is er al helemaal niet. De kans op een betere toekomst is daardoor zeer klein.

Als Living Bread Foundation geloven wij dat onderwijs de sleutel is naar een betere toekomst. Daarom zijn we gestart met een sponsorproject. Dit biedt kinderen uit de sloppenwijken de mogelijkheid om onderwijs te volgen, in plaats van te werken op de vuilnisbelt. Daarmee heeft het kind op latere leeftijd meer kans om in zijn eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

U kunt een kind sponsoren voor € 30,- per maand. Het kind krijgt daarmee de mogelijkheid om naar school te gaan. Daarnaast krijgt het kind verzorgingsproducten, zoals zeep, shampoo en tandpasta. Ook krijgt een kind rijst en basisingrediënten voor maaltijden. Op die manier kan het kind verzorgd en met een volle maag naar school.

De kinderen zullen worden onderwezen op een overheidsschool waar ze neutraal onderwijs ontvangen. Naast dit reguliere onderwijs zullen zij ook Bijbellessen ontvangen, zodat ze ook worden onderwezen in Gods Woord.

Omdat de Living Bread Foundation samen werkt met de Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) zal de administratie en correspondentie rondom het sponsorkind via HVC verlopen.

Hebt u vragen rondom dit sponsorproject dan kunt u mailen naar  sponsorprojectlbf@gmail.com

 

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati