Sponsorproject

Buji is één van de kinderen uit de sloppenwijken waar de Living Bread Foundation werkt. Elke dag werkt ze mee om iets bij te dragen aan het gezinsinkomen, maar voldoende is het niet. Geld voor school is er al helemaal niet. De kans op een betere toekomst is daardoor zeer klein.

Als Living Bread Foundation geloven wij dat onderwijs de sleutel is naar een betere toekomst. Daarom zijn we gestart met een sponsorproject. Dit biedt kinderen uit de sloppenwijken de mogelijkheid om onderwijs te volgen in plaats van te werken op de vuilnisbelt. Daarmee heeft het kind op latere leeftijd meer kans om in zijn eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Naast de kinderen uit de sloppenwijken zijn er ook kinderen in het programma opgenomen uit arme gezinnen die we kennen via onze zondagsscholen. Ook zij hebben extra ondersteuning nodig om onderwijs te kunnen volgen.

Wordt sponsor en help een kind naar school!

U kunt een kind sponsoren voor € 30,- per maand. Het kind krijgt daarmee de mogelijkheid om naar school te gaan. Daarnaast krijgt het kind verzorgingsproducten, zoals zeep, shampoo en tandpasta. Ook krijgt een kind rijst en basisingrediënten voor maaltijden. Op die manier kan het kind thuis blijven wonen en toch verzorgd en met een gevulde maag, naar school.

De kinderen zullen worden onderwezen op een overheidsschool waar ze neutraal onderwijs ontvangen. Naast dit reguliere onderwijs zullen zij bijbellessen ontvangen, zodat ze ook worden onderwezen in Gods Woord.

Omdat de Living Bread Foundation samenwerkt met de Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) zal de administratie en correspondentie rondom het sponsorkind via HVC verlopen.

Hebt u vragen rondom dit sponsorproject dan kunt u mailen naar  sponsorprojectlbf@gmail.com

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati