Auto- motorpuzzeltocht

De autopuzzeltocht is geweest. Rond de 200 volwassenen en kinderen hebben op deze manier kunnen genieten van het mooie Zuid-Beveland. Het was een gezellige middag.

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati