LBF-nieuws

22 juni 2022

Van 30 maart tot 21 juni is familie Pulipati op verlof in Nederland geweest. Er zijn heel wat acties en presentaties geweest. Zij willen iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven en de steun die werd ervaren tijdens deze ontmoetingsmomenten. Kijk op  facebook of instagram om een impressie te krijgen van de acties en presentaties.


05 maart 2022

Vandaag hebben we de kerk heropend. Veel mensen woonden de dienst bij. Er waren ook verschillende dominees en evangelisten uit de omgeving die allen wat hebben gesproken. Na de dienst was er een maaltijd. Het was fijn om te merken dat zo veel mensen betrokken zijn op het werk.


28 februari 2022 Vrijwilligers actiedag

Op D.V. 21 mei 2022 hopen wij een actiedag te organiseren op het schoolplein van het Calvijn College, Appelstraat 4 in Krabbendijke. Er zijn veel handen nodig om deze dag tot een succes te maken. Wij zoeken jou! Lijkt het je leuk en heb je tijd? We zien graag je aanmelding verschijnen! Klik hier voor meer informatie.


9 februari 2022 Noodhulp

Vorige week hebben we een specialistische oogoperatie mogen realiseren voor deze vrouw uit de gemeente. Geld voor een operatie hadden ze niet. Niet opereren zou grote gevolgen hebben, ook voor haar gezin. De operatie is goed gegaan, de komende tijd zal ze nog voorzichtig moeten zijn met onder andere zonlicht. Tot hiertoe echter dankbaarheid!


4 februari 2022 Kerk update

Blij en dankbaar kunnen we vertellen dat het bedrag voor de kerkverbouwing binnen is! Wat is de Heere goed dat Hij mensen gewillig maakt om het werk in India te steunen. We willen iedereen hartelijk bedanken voor de donaties!

Volg de ontwikkelingen op facebook of instagram


20 januari 2022 Kerkverbouwing

Sinds enkele jaren mogen we ons eigen kerkgebouw gebruiken voor het evangelisatiewerk in India. Maar steeds vaker blijkt de kerk te klein te zijn voor alle kerkgangers. Om de kerk uit te breiden en daarnaast ook algemeen onderhoud uit te voeren, is een verbouwing van €6000,- nodig.

Steunt u ons om deze verbouwing mogelijk te maken?

Doneren kan via:

– deze link: https://tikkie.me/pay/HVC/jTgZgytPG7HpovfdSFcmuz

– onze website: https://www.livingbreadfoundation.nl/doneren/

– een overschrijving naar rekening NL51ABNA0561455139 t.n.v. Stichting Hulp Vervolgde Christenen o.v.v. projectnummer 8028 Living Bread. Vermeld bij uw donatie ‘onderhoud kerkgebouw’

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!


23 december 2021 Kerstviering sloppenwijken

In elke sloppenwijk hebben we ook dit jaar weer een kerstviering gehouden. Wat blijft het toch bijzonder om op deze plaatsen het Kerstevangelie te mogen brengen. Op deze uitzichtloze plaatsen worden de woorden van hoop en verwachting nog gehoord. Het Kerstkind is geboren. Een beestenstal was voor Hem niet te min om op aarde te komen en Zijn leven te geven voor Zijn kinderen. We hopen van harte dat dit Licht der Lichten in hun harten mag gaan schijnen.

 


 

02 december 2021 Schoolpakketten

Ruim 200 schoolpakketten zijn er uitgedeeld aan de kinderen in ons sponsorproject, de zondagsscholen en enkele scholen in onze buurt. Het onderwijs op de scholen waar deze kinderen naar toe gaan is gratis, maar de materialen moeten we zelf door de ouders worden aangeschaft. Door de schoolpakketten uit te delen proberen we ouders een steuntje in de rug te geven. De kinderen zijn in ieder geval erg blij. Hun gezichten vertellen genoeg. Kijk voor meer foto’s op onze facebookpagina en instagramaccount.


04 mei 2021 Voedselpakketten

Mede dankzij uw steun konden de eerste voedselpakketten worden uitgedeeld. Heel hartelijk bedankt!

Maar de nood is nog niet over. Gebed blijft nodig. Vanaf morgen (5 mei) geldt er opnieuw een lockdown in onze deelstaat. Dit gaat gevolgen hebben voor het inkomen van vele mensen. Het uitdelen van noodhulppakketten blijft noodzakelijk.

 


29 april 2021 Inzamelactie voedselpakketten

Zoals jullie in het nieuws hebben kunnen lezen, is de situatie in India zeer zorgelijk. Er is sprake van een tekort aan ziekenhuisbedden, medicatie en medicinale zuurstof. Vanuit de hele wereld wordt er hulp aangeboden aan de regering om de situatie het hoofd te bieden.

De medische zorg is voor de mensen in de sloppenwijken waar de Living Bread Foundation werkt, verder weg dan ooit. Voor alles worden hoge bedragen gevraagd en zelfs als je dat kan betalen is het nog niet zeker dat er plek is en middelen zijn.

Maar juist de mensen in de sloppenwijken staan elke dag bloot aan het gevaar van besmetting. Al het afval en dus ook het ziekenhuisafval komt op de vuilnisbelt terecht waar deze mensen een schamel inkomen proberen te verdienen. Goede voeding is belangrijk voor het afweersysteem, maar deze mensen hebben onder normale omstandigheden al niet genoeg inkomen voor 3 maaltijden per dag. Door de grote angst om besmet te raken blijft men meer thuis. Maar geen afval verzamelen, betekent geen eten.

Daarom delen we noodhulppakketten uit. Deze pakketten bevatten rijst, groenten, houdbare levensmiddelen (zoals bijv. linzen) en verzorgingsproducten (zoals bijv. zeep en shampoo). Met dit pakket kan een gezin twee weken vooruit.

De Coronacrisis heeft voor velen financiële gevolgen. Toch willen we u vragen om de mensen in de sloppenwijken van India te steunen. Een noodhulppakket kost €12,50. Uiteraard is elk bedrag welkom! klik hier om te doneren. Vermeld bij uw donatie dat deze bedoeld is voor Coronabestrijding.

Help ons ook door dit bericht met zoveel mogelijk mensen te delen. Kijk hiervoor ook op onze facebookpagina en instagramaccount.

 


24 april 2021 Zorgen in India

De situatie in India is ernstig. Dagelijks worden er record aantallen nieuwe besmettingen gemeld. De gezondheidszorg staat onder grote druk. Er is een tekort aan ziekenhuisbedden, medicinale zuurstof en medicijnen.

De mensen in de sloppenwijken worden dagelijks blootgesteld aan het gevaar om besmet te raken. Elke dag komt een nieuwe lading afval bij op de vuilnisbelt waar ze wonen. Hier zit ook ziekenhuisafval bij. Tussen de infuuslijnen, mondkapjes en andere beschermingsmiddelen proberen zij een klein beetje inkomen te verdienen.

Tot nu toe heeft de Heere nog gespaard en is er nog niemand in de sloppenwijken overleden. Ook weten we niet dat er iemand besmet is (geweest), maar er is ook nog nooit iemand getest.

Wilt u met ons meebidden of deze mensen nog bewaard mogen blijven voor een uitbraak? En of de situatie in heel India nog mag veranderen en de besmettingen verminderen.


05 maart 2021 Herdenkingsdienst kerk

Vandaag was er een herdenkingsdienst in het evangelisatiekerkje in Kankatapalem. Het was alweer drie jaar geleden dat dit geopend werd. Verschillende dominees uit de omgeving hebben tijdens deze dienst gesproken. Wat moeten we dan Gods trouw erkennen. Er ligt een jaar achter ons dat we enkele maanden totaal niet konden samenkomen als gemeente. Nu mag de deur weer elke zondag en tijdens de doordeweekse dienst opengaan. Gods Woord klinkt weer. We hopen dat het velen tot zegen mag zijn.


05 februari 2021 Afgestudeerd aan Bijbelschool

Het was de bedoeling dat Prempaul vorig jaar maart zijn Bijbelschool af zou ronden. Maar door de lockdown liep dit allemaal anders. Nu bijna een jaar later kon Prempaul in januari alsnog het tweede studiejaar aan de Bijbelschool afronden en vandaag zijn certificaat in ontvangst nemen. Vooraf werd er een dankdienst gehouden waarin hij en zijn studiegenoten de woorden meekregen uit Johannes 15:16: Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat zo wat gij van de Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve.


24 september 2020 Weer thuis

Vorige week zijn Alice en de kinderen veilig aangekomen in India. Na bijna een half jaar werden ze als gezin weer herenigd. Dankbaar!


17 juli 2020 Lockdown

De algemene lockdown in India wordt steeds verder versoepeld. Zo mochten er vanaf 8 juni weer kerkdiensten worden gehouden. Wat waren we blij en dankbaar om samen te kunnen komen als gemeente. Echter was het de week daarop opnieuw niet meer mogelijk. In het dorpje Kankatapalem waar het evangelisatiekerkje staat, werden mensen positief getest op het Coronavirus. In het dorp werd opnieuw een strenge lockdown ingesteld. Ondanks de omstandigheden heeft Prempaul met Gods hulp deze mensen kunnen helpen en ruim 300 groentepakketten uitgedeeld.


09 juni 2020 Bezoek

Doordat de regels wat versoepelen is het weer mogelijk geweest om de mensen in de sloppenwijken van voedsel te voorzien. Het was nu langer geleden en de mensen hadden nauwelijks meer te eten. Zij waren erg blij en dankbaar met het bezoek van Prempaul. We zijn dankbaar voor de mogelijkheden die God ons daar weer in gaf.


27 mei 2020 Naastenhulp

Niet alleen in de sloppenwijk is er nood omtrent het dagelijks voedsel. Nu de maatregelen steeds langer gaan duren hebben de mensen in de kerkelijke gemeente en de mensen uit de buurt bij familie Pulipati ook steeds meer gebrek aan dagelijks voedsel. Ook bij hen vallen de inkomsten weg. De Living Bread Foundation heeft hen voorzien van groentepakketten. We hopen en bidden dat dit gezegend mag worden en dat er zo nog mensen betrokken mogen worden met het evangelie.

“Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus”


19 mei 2020 Dankbaar

We schreven de laatste keer over de zorgen rondom het verspreiden van de voedselpakketten. Deze zorgen zijn er nog steeds, maar we mogen ook dankbaar zijn. Afgelopen week heeft Prempaul in een sloppenwijk nog voedsel mogen brengen. Deze mensen hebben nu weer te eten. Dan zijn we blij en dankbaar dat dit nog kan en dat God daar de kracht en de mogelijkheid voor heeft gegeven. Maar ook dankbaarheid dat het Evangelie nog verkondigd mag worden. We hopen en bidden dat we binnenkort ook weer de mensen in de andere sloppenwijken mogen helpen.


12 mei 2020 Zorgen

Omdat er in omliggende plaatsen waar we werken meer besmettingen bekend zijn, worden de maatregelen nog strenger gehandhaafd. Dit maakt het nog moeilijker om de mensen in de sloppenwijken te bezoeken. Daarnaast is het daardoor nog lastiger geworden om de mensen in de sloppenwijken voedselpakketten te brengen. De pakketten die de laatste keer zijn uitgedeeld zijn bijna op…


04 mei 2020 Evangelie

Ondanks alle omstandigheden en de beperkingen die de regering van India oplegt mag Prempaul de mensen in de sloppenwijken nog bezoeken. Juist in deze tijden vol nood en zorg mag hij nog vertellen uit het Woord. Samen met de mensen in de sloppenwijken mag er nog gezongen, gelezen en gebeden worden. Samen mogen ze de noden in het gebed brengen. Ondanks dat ze zo weinig van God en Zijn Woord weten, mag er nog evangelie gebracht worden. Juist in deze tijd!


11 april 2020 Goede Vrijdag en Pasen

Ook in India hebben we de boodschap van Goede Vrijdag en Pasen mogen brengen in de sloppenwijken. Al is het onder de maatregelen van de lockdown in India niet eenvoudig om hen te bereiken. Toch mocht Prempaul hen in de afgelopen dagen bezoeken en hen deze boodschap vertellen. We hopen en bidden dat de Heere het wil zegenen en dat ook in hun harten deze boodschap mag gaan leven.

Dit neemt niet weg dat de praktische nood voor voedsel nog altijd groot is. De maatregel van volledige lockdown is met nog eens twee weken verlengd. Daarom hebben we opnieuw 118 voedselpakketten uitgedeeld in de sloppenwijken.


08 april 2020 Voedsel

In ons vorige bericht vertelden we al iets over de gevolgen van de lockdown voor de bevolking van de sloppenwijk. In ons welvarende Nederland wordt iedereen geadviseerd voldoende groente en fruit te eten. We moeten er alles aan doen om onze weerstand op peil te houden. Maar voor deze mensen is dat in normale omstandigheden al niet mogelijk. En nu hebben zij niets om te eten. Ruim een week geleden heeft Prempaul pakketten gemaakt van rijst, groente en aardappelen. Maar ook wat materialen voor hun hygiëne, zoals zeep. In de vroege morgen heeft Prempaul de sloppenwijken bezocht en deze pakketten uitgedeeld. Wat een blijdschap bij hen! Ze hebben te eten, maar hoelang Prempaul deze hulp kan blijven geven is onzeker vanwege alle overheidsmaatregelen.


04 april 2020 Lockdown

In India gaan de maatregelen van de overheid verder dan hier in Nederland. Niemand mag meer de deur uit. De politie houdt dit in de gaten. Wie wel naar buiten gaat, wordt met stokken weer naar binnen gejaagd. Alleen tussen bepaalde tijden mag men om eten. Al het openbare vervoer ligt plat. Alle winkels en bedrijven zijn gesloten. Grote gevolgen voor iedereen in de Indiase samenleving. Men leeft in angst en onzekerheid. Inkomsten vallen weg, ook in de sloppenwijken. Waar de mensen anders nog wat voedsel bij elkaar konden verzamelen door afval te zoeken en te scheiden en dit weer te verkopen, zijn er nu niets geen inkomsten meer nu ze de straat niet op mogen. En wie kijkt er naar hen om? Omdat niemand meer de straat op mag, is het voor Prempaul nu ook erg moeilijk om hen te bezoeken en te steunen. Ondanks dat de samenleving vind dat deze kasteloze mensen niet meetellen, weten wij dat ook zij een ziel hebben. Laten we bidden of God zich over hen wil ontfermen.


30 maart 2020 Hygiëne

Het nieuws over het coronavirus wat over deze wereld rond gaat is ook in de sloppenwijken gekomen. De mensen weten dat het gevaarlijk is en zijn bang, en dat is terecht. De vele preventieve maatregelen die wij nemen zijn daar eigenlijk onmogelijk. Dat is denk ik wel voor te stellen. En toch willen we ook in deze tijden er voor deze mensen zijn. In zowel daden als gebed. Afgelopen week heeft Prempaul contact opgenomen met een Indiase arts voor advies. Prempaul heeft de sloppenwijken bezocht om mondkapjes en desinfecterende handzeep uit te delen. Ook heeft hij hen instructies gegeven over het houden van een armlengte afstand. Het zijn maar kleine dingen die we kunnen doen, maar we hopen en bidden dat ze tot zegen mogen zijn.


05 maart 2020 Herdenkingsdienst kerkopening

Twee jaar geleden mochten we het evangelisatiekerkje openen. Dit hebben we herdacht met een speciale dienst en aansluitend een maaltijd. We hopen dat we nog vele jaren Gods Woord hier mogen verkondigen en dat het tot zegen mag zijn voor velen.

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati