LBF-nieuws

22 september 2022

We zijn blij dat we kunnen vertellen dat er een nieuw werkgroeplid bij is gekomen. Het vele werk wat er is kan nu over een extra schouder verdeelt worden. Welkom Kees Hoogstrate. Benieuwd naar onze werkgroep? Hier stellen ze zich voor.

_____________________________________________________________________________

28 augustus 2022

Tijdens ons verlof heeft de (V)SO Eben-Haëzer uit Kapelle geld ingezameld voor schoolpakketten. Afgelopen week hebben we deze uitgedeeld. Ruim 250 kinderen hebben we een pakket kunnen geven. Wat zijn ze er blij mee. Nogmaals bedankt jongens en meiden van de Eben-Haëzer!

_______________________________________________________________________________________________

24 augustus 2022

Vanmorgen kregen we het verdrietige bericht dat Kaleb onverwachts is overleden op 46 jarige leeftijd. Hij kwam sinds 1,5 jaar naar ons kerkje en Prempaul heeft heel vaak gesprekken met hem gehad. Hij had geen gemakkelijk leven, maar hij getuigde tegen iedereen over de verandering die de Heere in zijn leven heeft gegeven. Ook tegen zijn hindoeïstische familie heeft hij vaak getuigd.

Vandaag heeft de begrafenis plaatsgevonden. De familie liet niet toe dat hij in een kist werd begraven, maar verder heeft hij wel een christelijke begrafenis gehad. Iets wat niet vanzelfsprekend is als de familie hindoe is.

________________________________________________________________________________________________

22 juni 2022

Van 30 maart tot 21 juni is familie Pulipati op verlof in Nederland geweest. Er zijn heel wat acties en presentaties geweest. Zij willen iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven en de steun die werd ervaren tijdens deze ontmoetingsmomenten. Kijk op  facebook of instagram om een impressie te krijgen van de acties en presentaties.


05 maart 2022

Vandaag hebben we de kerk heropend. Veel mensen woonden de dienst bij. Er waren ook verschillende dominees en evangelisten uit de omgeving die allen wat hebben gesproken. Na de dienst was er een maaltijd. Het was fijn om te merken dat zo veel mensen betrokken zijn op het werk.


28 februari 2022 Vrijwilligers actiedag

Op D.V. 21 mei 2022 hopen wij een actiedag te organiseren op het schoolplein van het Calvijn College, Appelstraat 4 in Krabbendijke. Er zijn veel handen nodig om deze dag tot een succes te maken. Wij zoeken jou! Lijkt het je leuk en heb je tijd? We zien graag je aanmelding verschijnen! Klik hier voor meer informatie.


9 februari 2022 Noodhulp

Vorige week hebben we een specialistische oogoperatie mogen realiseren voor deze vrouw uit de gemeente. Geld voor een operatie hadden ze niet. Niet opereren zou grote gevolgen hebben, ook voor haar gezin. De operatie is goed gegaan, de komende tijd zal ze nog voorzichtig moeten zijn met onder andere zonlicht. Tot hiertoe echter dankbaarheid!


4 februari 2022 Kerk update

Blij en dankbaar kunnen we vertellen dat het bedrag voor de kerkverbouwing binnen is! Wat is de Heere goed dat Hij mensen gewillig maakt om het werk in India te steunen. We willen iedereen hartelijk bedanken voor de donaties!

Volg de ontwikkelingen op facebook of instagram


20 januari 2022 Kerkverbouwing

Sinds enkele jaren mogen we ons eigen kerkgebouw gebruiken voor het evangelisatiewerk in India. Maar steeds vaker blijkt de kerk te klein te zijn voor alle kerkgangers. Om de kerk uit te breiden en daarnaast ook algemeen onderhoud uit te voeren, is een verbouwing van €6000,- nodig.

Steunt u ons om deze verbouwing mogelijk te maken?

Doneren kan via:

– deze link: https://tikkie.me/pay/HVC/jTgZgytPG7HpovfdSFcmuz

– onze website: https://www.livingbreadfoundation.nl/doneren/

– een overschrijving naar rekening NL51ABNA0561455139 t.n.v. Stichting Hulp Vervolgde Christenen o.v.v. projectnummer 8028 Living Bread. Vermeld bij uw donatie ‘onderhoud kerkgebouw’

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!


23 december 2021 Kerstviering sloppenwijken

In elke sloppenwijk hebben we ook dit jaar weer een kerstviering gehouden. Wat blijft het toch bijzonder om op deze plaatsen het Kerstevangelie te mogen brengen. Op deze uitzichtloze plaatsen worden de woorden van hoop en verwachting nog gehoord. Het Kerstkind is geboren. Een beestenstal was voor Hem niet te min om op aarde te komen en Zijn leven te geven voor Zijn kinderen. We hopen van harte dat dit Licht der Lichten in hun harten mag gaan schijnen.

 


 

02 december 2021 Schoolpakketten

Ruim 200 schoolpakketten zijn er uitgedeeld aan de kinderen in ons sponsorproject, de zondagsscholen en enkele scholen in onze buurt. Het onderwijs op de scholen waar deze kinderen naar toe gaan is gratis, maar de materialen moeten we zelf door de ouders worden aangeschaft. Door de schoolpakketten uit te delen proberen we ouders een steuntje in de rug te geven. De kinderen zijn in ieder geval erg blij. Hun gezichten vertellen genoeg. Kijk voor meer foto’s op onze facebookpagina en instagramaccount.


04 mei 2021 Voedselpakketten

Mede dankzij uw steun konden de eerste voedselpakketten worden uitgedeeld. Heel hartelijk bedankt!

Maar de nood is nog niet over. Gebed blijft nodig. Vanaf morgen (5 mei) geldt er opnieuw een lockdown in onze deelstaat. Dit gaat gevolgen hebben voor het inkomen van vele mensen. Het uitdelen van noodhulppakketten blijft noodzakelijk.

 


29 april 2021 Inzamelactie voedselpakketten

Zoals jullie in het nieuws hebben kunnen lezen, is de situatie in India zeer zorgelijk. Er is sprake van een tekort aan ziekenhuisbedden, medicatie en medicinale zuurstof. Vanuit de hele wereld wordt er hulp aangeboden aan de regering om de situatie het hoofd te bieden.

De medische zorg is voor de mensen in de sloppenwijken waar de Living Bread Foundation werkt, verder weg dan ooit. Voor alles worden hoge bedragen gevraagd en zelfs als je dat kan betalen is het nog niet zeker dat er plek is en middelen zijn.

Maar juist de mensen in de sloppenwijken staan elke dag bloot aan het gevaar van besmetting. Al het afval en dus ook het ziekenhuisafval komt op de vuilnisbelt terecht waar deze mensen een schamel inkomen proberen te verdienen. Goede voeding is belangrijk voor het afweersysteem, maar deze mensen hebben onder normale omstandigheden al niet genoeg inkomen voor 3 maaltijden per dag. Door de grote angst om besmet te raken blijft men meer thuis. Maar geen afval verzamelen, betekent geen eten.

Daarom delen we noodhulppakketten uit. Deze pakketten bevatten rijst, groenten, houdbare levensmiddelen (zoals bijv. linzen) en verzorgingsproducten (zoals bijv. zeep en shampoo). Met dit pakket kan een gezin twee weken vooruit.

De Coronacrisis heeft voor velen financiële gevolgen. Toch willen we u vragen om de mensen in de sloppenwijken van India te steunen. Een noodhulppakket kost €12,50. Uiteraard is elk bedrag welkom! klik hier om te doneren. Vermeld bij uw donatie dat deze bedoeld is voor Coronabestrijding.

Help ons ook door dit bericht met zoveel mogelijk mensen te delen. Kijk hiervoor ook op onze facebookpagina en instagramaccount.

 


24 april 2021 Zorgen in India

De situatie in India is ernstig. Dagelijks worden er record aantallen nieuwe besmettingen gemeld. De gezondheidszorg staat onder grote druk. Er is een tekort aan ziekenhuisbedden, medicinale zuurstof en medicijnen.

De mensen in de sloppenwijken worden dagelijks blootgesteld aan het gevaar om besmet te raken. Elke dag komt een nieuwe lading afval bij op de vuilnisbelt waar ze wonen. Hier zit ook ziekenhuisafval bij. Tussen de infuuslijnen, mondkapjes en andere beschermingsmiddelen proberen zij een klein beetje inkomen te verdienen.

Tot nu toe heeft de Heere nog gespaard en is er nog niemand in de sloppenwijken overleden. Ook weten we niet dat er iemand besmet is (geweest), maar er is ook nog nooit iemand getest.

Wilt u met ons meebidden of deze mensen nog bewaard mogen blijven voor een uitbraak? En of de situatie in heel India nog mag veranderen en de besmettingen verminderen.


05 maart 2021 Herdenkingsdienst kerk

Vandaag was er een herdenkingsdienst in het evangelisatiekerkje in Kankatapalem. Het was alweer drie jaar geleden dat dit geopend werd. Verschillende dominees uit de omgeving hebben tijdens deze dienst gesproken. Wat moeten we dan Gods trouw erkennen. Er ligt een jaar achter ons dat we enkele maanden totaal niet konden samenkomen als gemeente. Nu mag de deur weer elke zondag en tijdens de doordeweekse dienst opengaan. Gods Woord klinkt weer. We hopen dat het velen tot zegen mag zijn.


05 februari 2021 Afgestudeerd aan Bijbelschool

Het was de bedoeling dat Prempaul vorig jaar maart zijn Bijbelschool af zou ronden. Maar door de lockdown liep dit allemaal anders. Nu bijna een jaar later kon Prempaul in januari alsnog het tweede studiejaar aan de Bijbelschool afronden en vandaag zijn certificaat in ontvangst nemen. Vooraf werd er een dankdienst gehouden waarin hij en zijn studiegenoten de woorden meekregen uit Johannes 15:16: Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat zo wat gij van de Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve.

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati