Zondagsschool Nandivelugu

Het is nog vroeg in de ochtend, maar uit de kerk op het dorp klinken al kinderstemmen die samen zingen. Nog voordat de dienst begint is er zondagsschool. Samen bidden, zingen en luisteren naar een bijbelverhaal. De kinderen komen graag. Tijdens het zingen en de activiteit laten ze zich goed horen, maar als het verhaal verteld wordt, luisteren ze stil. Ze horen tijdens de kerkdienst ook uit de Bijbel, maar het is fijn om het op de zondagsschool ook te horen. Vaak staat er een mooi plaatje in de kinderbijbel die de zondagsschoolleider gebruikt.

Twee jaar lang hebben we deze zondagsschool mogen onderhouden en de zondagsschoolleiders toegerust. Sinds oktober 2019 is deze zondagsschool overgedragen aan een lokale sponsor. We zijn blij en dankbaar om te merken dat er ook in de eigen omgeving mensen zijn die dit werk een warm hart toedragen. 

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati