Kerk Kankatapalem

Op 5 maart 2018 hebben we het kerkje in Kankatapalem officieel geopend. We konden het herbouwen, nadat het 20 jaar geleden was vergaan. Zonder slag of stoot is het niet gegaan. Verschillende mensen waren tegen de herbouw. Er is veel gepraat en overlegdMaar God heeft door de moeilijkheden heen wegen geopend en de bouw kwam tot stand.

Elke zondagmorgen en donderdagavond is er een evangelisatiedienst. Daarnaast is er op zondagmorgen zondagsschool voor de kinderen uit de buurt.

De gemeente is zeer klein begonnen, maar we mogen toch ook groei zien. Zelfs mensen die fel tegen de herbouw in opstand kwamen, zitten nu elke zondag onder Gods Woord. De gemeente is nu zelfs zo ver gegroeid dat uitbreiding van de kerk nodig is. Ook zijn er onderhoudswerkzaamheden nodig. Dit wordt bij elkaar begroot op € 6000,-.

Steunt u ons om deze verbouwing mogelijk te maken? Doneren kan via:

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati