Kerk Kankatapalem

Op 5 maart 2018 hebben we de kerk in Kankatapalem officieel geopend. De kerk hebben we mogen herbouwen nadat deze 20 jaar geleden was vergaan. Het herbouwen bracht de nodige problemen met zich mee. Er is veel gepraat en overlegd voordat de bouw kon starten. Ondanks deze moeilijkheden heeft God wegen geopend om het kerkgebouw weer op te bouwen.

Nu mogen we elke zondagmorgen een evangelisatiedienst organiseren en wordt er ook zondagsschool gehouden.

Prempaul en Alice Pulipati

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~