Sloppenwijk Ittikampadu

Langs de kant van de weg staan een paar hutjes van palmbladeren bij elkaar. Hier stoppen we en begroeten we de mensen. Ze zijn blij ons te zien. Een paar matjes worden gepakt, zodat iedereen kan zitten. We praten wat met elkaar totdat iedereen er is.

Na het gebed zingen we met elkaar. Daarna mogen we hen vertellen uit Gods woord. De mensen drinken de woorden in. Het is zo nieuw voor hen. De meesten zijn opgegroeid met het hindoe geloof en weten niets van de Levende God. Ook is het nieuw voor hen dat er elke week iemand komt die aandacht voor hen heeft. Ze zijn gewend dat de meeste mensen met een boog om hen heen lopen.

Prempaul en Alice Pulipati

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~