Inschrijfformulier deelname sponsorfietstocht “Rondje Zeeland”

Op D.V. zaterdag 17 september willen wij een sponsortocht organiseren voor de Living Bread Foundation. Het is de bedoeling om jezelf te laten sponseren door familie, vrienden of bedrijven. Dat kan per kilometer of voor de hele tocht. Tijdens de rit zullen we een aantal keer stoppen om wat te eten en drinken. Het streven is om een gemiddelde snelheid van minimaal 28 km per uur te rijden. We gaan uit van het principe, samen uit samen thuis. Technische ondersteuning bij eventuele problemen is aanwezig.

We rekenen  €25,00 voor deelname . Inschrijven vóór 31 Augustus 2022.

De exacte route zal later bekend gemaakt worden en beschikbaar zijn voor mensen met gps.

Wat heb je nodig?

 • Goede (sport) fiets
 • Goede conditie
 • Geschikte kleding (ook regenkleding)
 • Reserve binnenbanden
 • Telefoon
 • Drinken
 • Iets te eten voor onderweg. Bij de stops wordt eten en drinken verzorgd door de organisatie.
 • Goed humeur

Er rijdt een volgauto mee. Extra kleding en fietsonderdelen kunnen hierin meegegeven worden.

Het inschrijfgeld kan je overmaken naar rekeningnummer:                                      NL 48 RABO0357335163  onder vermelding van je naam en “Inschrijving Sponsorfietstocht Rondje Zeeland ” .

Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn veiligheid en de veiligheid van medeweggebruikers. De Living Bread Foundation kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade geleden tijdens trainingen en de sponsorfietstocht.

  Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen (4x per jaar via email)

  “Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

  Familie Pulipati