Inkomsten en huisvestingsproject

Wij zien het als onze roeping om naast evangelisatie in India ook de leefomstandigheden van de mensen in de sloppenwijken te verbeteren.

De eerste stap daarin was het sponsorproject. Daardoor kunnen kinderen uit arme gezinnen naar school. Hierdoor hebben ze een grotere kans om later zelf in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Deze verandering is op de lange termijn.

Maar ook op de korte termijn willen we verbeteringen realiseren door middel van ons inkomsten en huisvestingsproject. Het doel van dit project is het verbeteren van de leefsituatie van de mensen uit de sloppenwijken.

Voor deze projecten is er totaal  € 450.000 begroot.

 

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati