Zondagsschool Dugirala

In de kerk op het dorp is het in de middag druk met kinderen. Het is zondagschool. Van alle kanten komen ze aanlopen en gaan dan al pratend en lachend de kerk in. Ze komen graag. Vooral de vertelling is zo mooi! Maar ook het zingen is fijn.

De kinderen komen vaak samen met hun ouders naar de kerk, dus de Bijbel is voor hen niet vreemd. Wel is het fijn dat ze op de zondagsschool een vertelling op hun niveau horen. Daarnaast genieten ze van de activiteiten.

Prempaul en Alice Pulipati

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~