Zondagsschool Dugirala

In de kerk op het dorp is het in de middag druk met kinderen. Het is zondagsschool. Van alle kanten komen ze aanlopen en gaan al pratend en lachend de kerk in. Ze komen graag. Vooral de vertelling is zo mooi! Maar het zingen is ook fijn. Deze kinderen komen vaak uit christelijke gezinnen; de Bijbel is voor hen niet vreemd. Wel is het fijn dat ze op de zondagsschool een vertelling op hun niveau horen. Daarnaast genieten ze van de activiteiten.

Twee jaar lang hebben we deze zondagsschool mogen onderhouden en de zondagsschoolleiders toegerust. Sinds oktober 2019 is deze zondagsschool overgedragen aan een lokale sponsor. We zijn blij en dankbaar om te merken dat er ook in de eigen omgeving mensen zijn die dit werk een warm hart toedragen. 

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati