Dag van de bouw

Bij de nieuwbouw van de kerk voor de Gereformeerde Gemeente in Yerseke zijn er verschillende activiteiten te doen vanwege de dag van de bouw. Wij zijn er aanwezig met onze snoepkraam.

Tijd: 10:00-16:00 uur

Adres: naast Steeweg 43 in Yerseke

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~

Familie Pulipati