Zondagsschool Chandolu

We zijn aangekomen in een sloppenwijk. Tussen de schamele huisjes door komen er heel wat lachende kinderen ons tegemoet. ‘Anna, bagonara?’ (Hoe gaat het broer?) klinkt van alle kanten. Doordat er zoveel kinderen zijn, verdelen we hen in twee groepen. Voordat we beginnen klinken er overal stemmen en wordt er veel gelachen. Maar als we de zondagschool beginnen wordt het stil. Vol enthousiasme zingen ze de liederen mee en ze doen hard hun best als er een nieuw lied wordt geleerd. Vooral de gebaren bij de liederen spreekt hen erg aan.

Ook naar het Bijbelverhaal wordt er vol aandacht geluisterd. De kinderen hebben vaak nog nooit uit de Bijbel gehoord. Vanuit het hindoegeloof horen ze over heel veel goden, maar niet over de Levende God. Er komen ook verschillende ouders bij zitten om ons verhaal aan te horen. Mooi om te zien hoe gretig ouders en kinderen luisteren.

Prempaul en Alice Pulipati

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~