Sloppenwijk Bapatla

Vanaf de weg is het nog een eindje lopen over een smal paadje. Aan het eind van het pad ligt een uitgestrekte plaats waar overal afval ligt. Ook de geur verteld het ons. We zijn op de vuilnisbelt, zoals wij het in Nederland zouden noemen. Op deze plaats staan een paar schamele hutjes van afvalmaterialen. Daar wonen de mensen die we bezoeken.

Ze hebben ons al zien aankomen en er worden wat versleten matjes op de grond gelegd. Zo zitten we bij elkaar en vragen we hoe het gaat. Daarna volgt de bijeenkomst. Iedereen zit eerbiedig tijdens het gebed en ze luisteren aandachtig naar het Bijbelgedeelte. Vaak gebruiken we de kinderbijbel voor deze mensen. Ze zijn niet geschoold en op deze manier is het verhaal eenvoudig te volgen voor ze en ook voor de kinderen die er zijn.

Prempaul en Alice Pulipati

“Ik ben het Levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.”  ~Johannes 6:51~